Na zasedanju odbora svetske baštine Uneska na Mauricijusu odlučeno je da se na listi nematerijalne kulturne baštine nađe rege zbog doprinosa te muzike u skretanju pažnje na “pitanja nepravde, otpora, ljubavi i čovečnosti”.

Rege se tokom 1970-tih probio na svetsku scenu zahvaljujući legendarnom muzičaru Bobu Marliju (1945-1981).loading...