Šta vi mislite, koji je tačan odgovor?

 

Dakle, zagonetka je prilično jednostavna – stariji brat ima četiri godine, a mlađi je duplo mlađi. Dakle, u datom trenutku jedan ima četiri, a drugi dve godine. Koliko će godina imati mlađi brat u trenutku kada stariji ima 100?

Devojka je zaključila da je jedini mogući odgovor – 50. Šta vi mislite?