Od ukupno 32 vrste, 15 živi ovde! MESTO SA NAJVIŠE SLEPIH MIŠEVA u Srbiji (VIDEO)

U klisuri reke Ribnice, nadomak Mionice, nalazi se jedinstvena pećina, u kojoj živi najviše vrsta slepih miševa u Srbiji. Već pune dve decenije, predmet je intenzivnih arheoloških proučavanja.

Slepi miš
Pixabay.com

Ribnička pećina je specifično mesto, koje je nastalo izbijanjem podzemnih voda na samoj površini. Osim što je karakteristična po lepoti same prirode, poznata je i po postojanju velikog broja različitih vrsta slepih miševa.

Prema rečima biologa Predraga Petrovića, ova pećina je prirodno stanište čak 15 vrsta slepih miševa od ukupno 32 vrste, koje nastanjuju područje Srbije.

Pored prirodnih aspekata ovog mesta, ova pećina čuva i srpsku istoriju od zaborava. Naime, ovde se nalaze velike količine salitre, izmet slepih miševa, koja se koristila:

“U proizvodnji baruta, koji je pomogao da pobedimo Turke u Prvom srpskom ustanku”, ističe biolog Petrović.

Shodno ovome, zahvaljujući salitri slepih miševa, napravljena je prva fabrika baruta u Srbiji o kojoj se, kako ističe biolog za TV Prvu, malo zna.