Ovih dana ga svi pominju! ODLIČAN JE ZA DEZINFEKCIJU STANA, ali da li znate šta je zapravo natrijum-hipohlorit?

Koje su karakteristike natrijum-hipohlorita, kako se primenjuje i šta se dešava kada se ovo jedinjenje doda u vodu?

čišćenje
Pixabay.com

Natrijum-hipohlorit (NaOCl) je jedinjenje koje se najčešće koristiti za prečišćavanje vode. Koristi se u velikoj meri i za čišćenje površina, izbeljivanje i neutralisanje mirisa.

Kada je otkriven natrijum hipohlorit?

Natrijum-hipohlorit ima dugu istoriju. Oko 1785. godine Klod Luj Bertole razvio je tečno sredstvo za beljenje na bazi natrijum-hipohlorita. Kompanija Javel predstavila je ovaj proizvod i nazvala ga ‘liqueur de Javel’. U početku se koristio za beljenje pamuka. Zbog svojih specifičnih karakteristika ubrzo je postao popularno jedinjenje. Posebno jer hipoklorit može da ukloni mrlje sa odeće na sobnoj temperaturi. U Francuskoj je natrijum hipoklorit još poznat kao ‘eau de Javel’.

Koje su karakteristike natrijum-hipohlorita?

Natrijum-hipohlorit je bistar, blago žućkasti rastvor karakterističnog mirisa. Natrijum-hipohlorit ima relativnu gustinu od 1,1 (5,5% vodenasti rastvor). Kao sredstvo za izbjeljivanje za kućnu upotrebu obično sadrži 5% natrijum-hipohlorita (sa pH oko 11, iritantno). Ako je koncentracija natrijum-hipohlorit-a od 10-15% (sa pH oko 13, sagoreva i nagriza). Natrijum-hipohlorit je nestabilan. Hlor isparava sa brzinom 0,75 grama aktivnog hlora dnevno iz rastvora.

Natrijum-hipohlorit se raspada zagrevanjem. To se takođe dešava kada natrijum hipohlorit dođe u kontakt sa kiselinama, sunčevom svetlošću, određenim metalima i otrovnim i korozivnim gasovima, uključujući hlorni gas.

Šta se dešava sa pH vrednošću kada se natrijum hipohlorit doda u vodu?

Zbog prisustva kaustične sode u natrijum-hipohloritu, pH vode se povećava. Kada se natrijum hipohlorit rastvara u vodi, formiraju se dve materije, koje igraju ulogu oksidacije i dezinfekcije. To su hipohlorasta kiselina (HOCl) i manje aktivni hipohloritni joni (OCl-). PH vode određuje koliko se formira hipohlorasta kiselina.

Koje su primene natrijum hipohlorita?

Natrijum-hipohlorit se koristi u velikoj meri. Na primer, u poljoprivredi, hemijskoj industriji, industriji boja i kreča, prehrambenoj industriji, staklenoj industriji, industriji papira, farmaceutskoj industriji, industriji sintetike i odvozu otpada. U tekstilnoj industriji natrijum hipohlorit koristi se za beljenje tekstila (varikina). Ponekad se dodaje industrijskim otpadnim vodama kako bi se neutralisali mirisi. Hipoklorit neutrališe sumpor vodonik (SH) i amonijak (NH3).

Takođe se koristi za detoksikaciju cijanidnih kupki u metalnoj industriji. Hipohlorit može da se koristiti za sprečavanje rasta algi i školjki u rashladnim tornjevima. U tretmanu vode hipohlorit se koristi za dezinfekciju vode. U domaćinstvima se hipohlorit koristi za prečišćavanje i dezinfekciju kuće.

Kako deluje dezinfekcija natrijum hipohloritom?

Natrijum-hipohlorit je efikasan protiv bakterija, virusa i gljivica. Natrijum-hipohlorit dezinfikuje isto kao i hlor.

Natrijum-hipohlorit u bazenima

Koncentracija natrijum-hipohlorita koja se nalazi u bazenima uglavnom nije štetna za ljude. Kada u vodi ima previše hlora, to sagoreva telesna tkiva, što uzrokuje oštećenje vazdušnih puteva, stomaka i creva, očiju i kože. Kada se natrijum hipohlorit koristi u bazenima, ponekad izaziva crvenilo očiju i odaje tipičan miris. Kada je prisutno puno ureuma (mešavina urina i znoja), hipohlorova kiselina i ureum reagiraju na formiranje hloramina. Ovi hloramini iritiraju sluznicu i izazivaju takozvani “miris hlora”. U većini bazena ovi problemi se sprečavaju pročišćavanjem vode i ventilacijom. Crvenilo očiju nestaje nakon nekog vremena.

Koje su prednosti i nedostaci upotrebe natrijum-hipohlorita?

Natrijum-hipohlorita kao sredstva za dezinfekciju ima sledeće prednosti: Može se lako skladištiti i transportovati kada se proizvede na licu mesta. Doziranje je jednostavno. Transport i skladištenje natrijum-hipohlorita su bezbedni. Natrijum-hipohlorit je podjednako efikasan kao i gas hlora za dezinfekciju. Natrijum-hipohlorit proizvodi zaostalo dezinfekcijsko sredstvo.

Nedostaci: Natrijum-hipohlorit je korozivna supstanca. Dok radite sa natrijum-hipohloritom, moraju se preduzeti mere zaštite kako bi se zaštitili radnici i životna sredina. Natrijum-hipohlorit i hlor ne uništavaju Giardia Lambia i Cryptosporidium.