PAŽNJA: Prepoznajte psihopatu!

Kriminalistički psiholog i profesor Robert D. Hares sa kanadskog univerziteta Britanske Kolumbije kreirao je determinante koje će nas upozoriti na psihopate.

Psiholog Robert Hares predočio nam je činjenice pomoću kojih ćemo lakše prepoznati psihopatu. Ovo je par njegovih objašnjenja.

1. Zagrebite ispod ispod maske rečitosti površnog šarma. Psihopate imaju ‘maske’ kako bi se prestavili što bolje u svrhu dopadljivosti. Na primer, psihopata će činiti dobra dela za sticanje poverenja žrtve.
2. Velika količina samopouzdanja, psihopate su ubeđene u svoj superiorni intelekt i moć. 
3. Patološki lažov, ove osobe često koriste ‘male’ i ‘velike’ laži, kao i čitave izmišljene priče. Sve u cilju da vas pridobije.

4. Nivo manipulaije. Sve psihopate su indentifikovane kao izuzetno lukave osobe, koje su u stanju da navedu čoveka na određeno delo, koje ovaj inače ne bi uradio. Koriste se raznim metodama: Silom, krivicom i ostalim raspoloživim sredstvima.

5. Odsustvo krivice ili kajanje je takođe jedan od identifikatora psihopata.
6. Plitke emocije su takođe jedna od determinanti, psihopate pokazuju ‘plitke’ emocionalne reakcije na smrt, traume i ostale teške događaje iz života jednog čoveka.

7. Paraziti, uglavnom žive na račun drugih.

8. Konstantni i dugoročni nerealni ciljevi, koji su nedostižni obzirom na sposobnosti.
9. Psihopata nikada neće priznati svoju grešku.
10. Istorijat maloletničke delikvencije, veći broj psihopata uglavnom ima kriminalni dosije iz perioda adolescencije.
Obratite pažnju na ponašanje osobe prema drugima. Psihopate su sklone da omalovažavaju, ponižavaju, maltretiraju, rugaju se i čak fizički napadnu (ili ubiju, u ekstremnim slučajevima) ljudi koji mu inače neće doneti nikakvu koristi sem potčinjenosti. Uglavnom su to deca, starija lica i životinje. Podsetićemo na onu staru Šopenhaurevu: „ Čovek koji maltretira i ubija životinje, ne može biti dobar čovek”.