Poučna priča: Student dokazao profesoru da Bog postoji

Priča koja sledi krajnje je realna...znate li o čemu se radi?

Radnja se dešava na jednom berlinskom univerzitetu. Profesor je iznenadio studente pitanjem: „Je li Bog stvorio sve što postoji?”
Jedan student je hrabro odgovorio:
„Da, stvorio je!”
– Bog je sve stvorio – upitao je profesor ponovo.
– Da, profesore – odgovorio je student.
Profesor reče:
„Ako je Bog stvorio sve, onda je stvorio i zlo. A sudeći prema pravilu da naša dela govore ko smo mi – Bog je zao.”
Student je zaćutao.
Profesor je bio zadovoljan sobom i hvalio se studentima kako je još jednom dokazao da je hrišćanstvo samo mit.
Drugi student je podigao ruku i rekao: „Profesore, mogu li nešto da vas pitm?”
– Naravno – odgovorio je ovaj.
Student je ustao i rekao: „Profesore, postoji li hladnoća?”
– Kakvo je to pitanje? Naravno da postoji. Tebi nikada nije bilo hladno? – odgovorio je profesor.
Mladić je odgovorio: „Činjenica je da hladnoća ne postoji. Prema zakonu fizike, ono što mi smatramo hladnoćom je zapravo nedostatak topline. Predmeti ili živa bića mogu da se proučavaju kad imaju ili prenose energiju, a toplina je ono što čini da telo ili materija prenose energiju. Apsolutna nula je potpuna odsutnost topline, materija postaje inertna i nesposobna za bilo kakvu reakciju. Hladnoća ne postoji, mi smo stvorili tu reč da opišemo kako se osećamo kada nemamo topline.”
Student je nastavio: „Profesore, postoji li tama?”
Profesor je odgovorio: „Naravno da postoji!”
Student odvrati: „Ne, profesore, tama ne postoji. Tama je zapravo nedostatak svetla.
Svetlo možemo proučavati, ali tamu ne. Zapravo, možemo koristiti Njutnovu prizmu da razbijemo belo svetlo i proučimo različite boje. Kako možete da znate koliko je određeni prostor taman? Ono što možete izmeriti je količina svetla koje je prisutno. Tama je izraz koji čovek koristi da bi pokazao šta se događa kad svetlo nije prisutno.”
Konačno, student je upitao: „Profesore, postoji li zlo?”
Iznerviran profesor je odgovorio: „Postoji. Vidimo ga svaki dan u primerima nehumanog ponašanja. U kriminalu i nasilju.”
Na to je student odgovorio: „Zlo ne postoji, profesore. Ili barem, ne postoji samo za sebe. To je kao tama i hladnoća, reč koju je čovek stvorio da bi opisao odsutnost Boga. Bog nije stvorio zlo. Zlo nije kao vera ili ljubav koje postoje kao što postoje svetlo i toplina. Zlo je samo nedostatak Boga, nedostatak Božje ljubavi u srcu.”
Profesor je zaćutao…loading...