PREPOZNAJTE PRELJUBNIKA NA PRVOM SASTANKU: Muškarci sa ovim oblikom lica češće varaju partnerke

Jedna sprovedena studija pokazala je da se na osnovu oblika lica može otkriti dosta o muškarčevoj vernosti.

Muškarac
Pixabay.com

Istraživači su merili odnos širine i dužine muškog lica, tačnije udaljenost između gornje usne i obrva.

Na osnovu toga utvrdili su da ispitanici sa širim i dužim licima, kao i naglašenijim jagodičnim kostima imaju veći seksualni nagon, u odnosu na muškarce sa manjim licima i mekšim konturama.

Naučnici to objašnjavaju činjenicom da je oblik lica indikator kako su se hormoni razvijali dok je muškarac bio fetus.

Prema tome, šire lice bi moglo da bude znak da ima više testosterona, što povećava i želju za povećanim brojem seksualnih partnera. 

Naravno, rezultate ove studije treba uzeti sa velikom rezervom, jer je u istaživanju učestvovalo samo 500 ljudi.