REŠENO ZA SVAGDA: Konačno odgovoreno na pitanje da li mačke NEĆE ILI NE MOGU da razumeju svoje vlasnike

Japanski naučnici pokušali su da shvate zbog čega mačke nekad ne reaguju na instrukcije svojih vlasnika. Da li se radi o tome da ne razumeju, ne obraćaju pažnju ili nemaju svest o svom imenu?

Mačka
Wikipedia

Ako životinje i razumeju bilo koju reč iz govora ljudi, onda je to verovatno njihovo ime. Asuko Saito, sa Univerziteta Sofija u Tokiju, nizom testova je pokušala da odgovori na pitanje koje verovatno muči veliki broj vlasnika mačaka, a to je da li mačke mogu da razlikuju svoja imena od drugih imenica. 

Brojna istraživanja sprovedena na psima imala su cilj da odrede koliko dobro nas psi razumeju i da li reaguju na specifične reči ili samo na tonalitet izgovorene reči, a svega nekoliko takvih istraživanja o mačkama postiglo je da bude objavljeno u ozbiljnim časopisima i izveštajima.

Saito i njene kolege posmatrale su reakciju mačaka koje žive sa vlasnicima u njihovim kućama i mačaka u prihvatilištima za mačke. Ispitivanje se zasnivalo na utvrđivanju sposobnosti razlikovanja ličnih imena mačaka u poređenju sa rečima slične dužine i ličnim imenima drugih mačaka. Testiranjem, većina mačaka je pokazala dovoljnu sposobnost da razume, pomeranjem ušiju i glave kada čuju svoje ime intenzivnije nego pri izgovoru nekih drugih reči. Međutim, odgovor nije dolazio do njihovih repova. Nešto manji broj ispitivanih mačaka reagovalo je na pomen svog imena čak i kada ga izgovaraju stranci, a ne njihovi vlasnici.

Kada su u pitanju mačke koje žive u prihvatilištima istraživanje je pokazalo da podjednako reaguju kako na svoje, tako i na imena drugih mačaka sa kojima žive.

Komunikacija između mačaka i ljudi manje je ispitivana od komunikacije između psa i čoveka. Ovim istraživanjem je dokazano i da je osetljivost mačaka na emocije svojih vlasnika skromna, ali da one mogu da razlikuju glas vlasnika od glasova stranaca.

Iako se domaće mačke često pretvaraju da su divlje, dok se penju po kućnom nameštaju, nakon više od 10 000 života sa ljudima, veza između domaćih mačaka i čoveka je očvrsla u smislu prilagođavanja gena. Zbog toga su neke od mačaka veoma sposobne da komuniciraju sa ljudima. Dokazano je, takođe, da ljudskom uhu više prijaju zvuci koje proizvode domaće mačke u odnosu na divlje, afričke mačke od kojih domaće mačke vode poreklo.