SAVETI ZA UREĐENJE STANA: Kako odabrati kvalitetna sobna vrata?

Sobna vrata, kao što sama reč kaže služe za odvajanje sobnih prostorija pri čemu poseduju ulogu izolatora. Odabirom kvalitetnih sobnih vrata obavlja se zvučna i toplotna izolacija. Sam dizajn sobnih vrata će zavisiti od želje i potrebe kupca, dok su elementi koji čine sobna vrata od velike važnosti za njihovu trajnost. U daljem tekstu biće reči o elementima ključnim za kvalitet.

spavaća soba
pixabay.com

Prilikom odabira brave za sobna vrata, ključna stvar je materijal od koga su sobna vrata izrađena.  Brave za sobna vrata moraju biti izrađene od kvalitetnih materijala pri čemu se kao odabir najčešće uzima čelik.

Čelik se uzima kao materijal za izradu jer poseduje veliku fleksibilnost ali i mekoću koja omogućava samo oblikovanje, pri čemu se tvrde forme čelika ne koriste za obradu materijala. Još jedna ključna stvar za odabir brave za sobna vrata jesu cilindri kao i to da li su sa dugmetom ili su kodirani.

Sistem zaključavanja sobnih vrata

Funkcija sobnih vrata koju čine stalno otvaranje i zatvranje, može dovesti do kvara brava  i samim tim njihovog težeg zatvaranja. Sigurnost sobnih vrata kao i svakih drugih ogleda se u ispravnom sistemu zaključavanja. Upravo sistem zaključavanja čine brave za sobna vrata.

Često otvaranje i zatvaranje sobnih vrata čine brave za sobna vrata pokvarenim. U ovom slučaju se savetuje postavljanje nove brave za sobna vrata. Savetuje se postavljanje kuglaste brave sa rozetom. One su pogodne jer su ujedno i rukohvati za otvaranje pri čemu je zaključavanje znatno olakšano uz minimalne kvarove brava.

Lajsne za vrata kao neizostavan elemnt nakon ugradnje vrata sa prisutnim dekorativnim stilom

Lajsne za vrata se postavljaju oko samih vrata I njihovih uglova, pri čemu vrata dobijaju potpuniji dekorativniji izgled. Lajsne imaju ulogu zaštite vrata pri čemu se posebna pažnja poklanja pervajz lajsnama. Prilikom ugradnje sobnih vrata, često ostaju šupljine oko štokova vrata. Upravo u pokrivanju šupljina štokova vrata, svoju primenu našle su pervajz lajsne.

Ovakav tim lajsne za vrata su izuzetno dekorativne sa različitim formama duboreza pri čemu su najčešće izrađene od čamovine. Postoje različite dimenzije, koje se u svakom slučaju prilagođavaju nastalim šupljinama u štokovima. Lajsne za vrata se moraju isticati po svom kvalitetu i preciznosti samog postavljanja.

Pervajz lajsne za vrata kao bitan element za isticanje

Nakon ugradnje vrata, često ostaju praznine između štokova i zida. Sve nastale šupljine upravo se popunjavaju ugradnjom lajsne za vrata. Najčešću primenu imaju pervajz lajsne koje su izuzetno dekorativne. Njihova efektivnost u smislu izgleda se najčešće primenjuje uz sam izgled i boju već ugrađenih vrata.

Pervajz lajsne su uglavnom izrađene od drveta. Postoje različite šare sa elementima duboreza koje lajsne za vrata dodatno mogu istaći. Cenu lajsni u ovom slučaju diktira njihov kvalitet.  Kada je lajsna od drveta ona mora biti glatka i čiste forme bez dodatnih čvorova ili naprslina.

Lajsne za vrata se uglavnom prave na osnovu mere pri čemu se savetuje uzimanje mera koje odstupaju od šupljina. Na taj način se vrši dodatna zaštita prostora oko samog štoka vrata pri čemu određena gravura lajsni ovde ima efektnost.