PRVA REAKCIJA JE NAJVAŽNIJA: Ako u kući izbije požar odmah uradite OVO

Šteta se može drastično umanjiti.

požar
Pixabay.com

Jedna od najvećih noćnih mora mnogih jeste požar u stanu ili kući, koji se obično dogodi sasvim neočekivano, a može da ima katastrofalne posledice.

Zato na vreme treba da zapamtite šta se prvo radi kod požara i kako da spasete i ukućane i dom!

Najvažniji preventivni saveti:

– Naučite decu o požarima i kako da pozovu 193 (vatrogasce);

– Redovno čistite dimovodne kanale i kontrolišite plinske i električne instalacije;

– Ne čuvajte zapaljive tečnosti i eksplozivna sredstva na tavanu i podrumu;

– Ne ostavljajte kuhinjske uređaje uključene bez nadzora;

– Osigurajte pristup zgradama vatrogasnim vozilima i puteve za evakuaciju ljudi.

Osnovna pravila prilikom izbijanja požara:

– Spasavanje osoba ima prednost pred gašenjem požara;

– Izbegavajte dim, jer zbog izlaganja dimu možete da izgubite svest;

– Gasite vatru sa udaljenosti od oko 5 metara;

– Ne otvarajte naglo vrata, držite se što niže podu, tj. u sagnutom položaju;

– Na otvorenom prostoru gasite “niz vetar”.

Šta u slučaju požara kućnih aparata?

– Izvadite utikač iz utičnice ili prekinite dovod struje na osiguraču;

– Ugasite požar prekrivanjem pamučnim ili vunenim prekrivačem;

– Ne koristite vodu za gašenje požara ukoliko je uređaj pod naponom;

– Ukoliko vam je jedina alternativa za gašenje voda, obujte suve visoke čizme i navucite gumene rukavice, vodu raspršujte u sitnije čestice, neka razmak od uređaja bude više od 10 metara i ne ulazite u zonu gde ste polivali vodom.

Čime gasiti vatru?

U kući uvek treba da imate:

– Vatrogasni aparat (npr. oznaka na vatrogasnom aparatu A za gašenje požara zapaljivih krutih materija, B tečnosti i C gasova);

– Ćebe za gašenje požara ulja i masti, sprečavanjem dotoka kiseonika;

– Suve visoke čizme i gumene rukavice za gašenje s vodom kod požara kućnih aparata (ako nemate vatrogasni aparat);

– Zemlja, pesak, lopata, mokra metla i grana sa zelenim lišćem za gašenje požara suve trave, makije (žbunasta vegetacija) i slično;

– Mokra maramica ili peškir za pokrivanje lica, nosa i usta da zaštitite disajne puteve.

Požar u stanu

– Ne idite stepenicama ako su ispunjene dimom i ne koristite lift;

– Zatvorite prozore i vrata stana da sprečite ulazak dima;

– Mokrim krpama ili posteljinom popunite pukotine na vratima.

Prva pomoć osobi žrtvi požara

– Zaustavite krvarenja ukoliko ih ima pritiskom prsta ili pritiskanjem tkanine;

– Postavite osobu u bočni položaj;

– Ako žrtva ne diše ili joj ne radi srce, započnite oživljavanje.

Požar čađi u dimnjaku

Usled neredovnog čišćenja dimovodnog kanala taloži se čađ na zidove dimnjaka i ta čađ može da se zapali. Ukoliko dimnjaci nisu pravilno i kvalitetno izgrađeni i obloženi, požar može da se prenese na drvenu konstrukciju krova.

– Ne ubacujte ništa u dimnjak;

– Vodom smete da gasite samo okolni gorivi materijal;

– Ne sipajte vodu u dimnjak jer bi došlo do eksplozije vodene pare ili pucanja dimnjaka;

– Kada čađ izgori i dimnjak se ohladi, može se obaviti čišćenje.

Kod vatra zahvati odeću na osobi

– Stavite osobu da legne, prekrijte ga prekrivačem i zaštitite osobi lice i kosu;

– Požar gasite od glave, omotajte osobu u tkaninu, oslobodite disajne organe;

– Ukoliko se odeća zalepila za telo osobe, ne skidajte ništa na silu;

– Opečeni deo stavite pod hladnu vodu i opečeno mesto prekrijte sterilnom gazom ili zavojem za opekotine, unesrećenom dajte da pije tečnost;

– Ako vaša odeća počne da gori, kotrljate se po podu. Zaštitite lice.

Gasne instalacije i plinske boce

– Radove na gasnim instalacijama i uređajima prepustite ovlašćenim službama;

– Redovno menjajte mehaničku plombu (zaptivač) između boce i redukcionog ventila, priključnu cev između gorionika i plinske boce i posle upotrebe zatvorite ventil na boci.

Ne držite plinsku bocu na suncu ili pored izvora toplote

– Ukoliko plin počne da izlazi pod pritiskom iz plinske boce i zapali se, neće doći do eksplozije. Zaštitite ruke i telo i zatvorite ventil na boci. Nakon toga je iznesite na otvoreni prostor i ohladite vodom;

– Ako osetite miris plina, napravite promaju, evakuišite ljude, ništa ne palite;

– Ako koristite zemljani gas, zatvorite glavni ventil.

Zapaljive tečnosti

– U slučaju ispuštanja ili razlivanja zapaljivih tečnosti (naftni derivati, rastvori, alkoholi, eteri i boje) sprečite oticanje tečnosti u odvodne kanale ili vodene tokove (brana od peska ili zemlje) i ne pušite i ne palite vatru u blizini;

– Pare benzina, alkohola i raznih zapaljivih rastvora mogu da eksplodiraju;

– Usled iskre u prekidaču, možete se naći u plamenu;

– Boce ulja za loženje ne smeju da budu u prostoriji za loženje;

– Ulje čuvajte u odgovarajućim bocama i u manjim količinama;

– Razliveno ulje pospite peskom ili piljevinom i odmah uklonite;

– Ispred prostorije s uljem za loženje uvek imajte aparat za početno gašenje požara.