Osim toga, kako bi se zadržala sigurnost na visokom nivou, na kući treba redovno održavati dimnjake. Držite li u kući ili stanu opasnu ili gorivu stvar, raspitajte se kod stručne osobe koji je najbolji način skladištenja.
Šporeti i hrana

Nestručno postavljene peći ili šporeti čest su izvor opasnosti od požara.

Također, hrana koja se kuha i peče bez nadzora, lako može zagoreti i uzrokovati požar. Stoga, pazite tokom pripreme hrane, a kad ste završili proverite da li je sve ugašeno. Požari masti su najčešći uzroci kuhinjskih požara, poručuju vatrogasci. Goruća mast nikako se ne sme gasiti vodom, nego je potrebno ukloniti sa pećnice i prekriti.

Mali kućni aparati

Električna kuvala, aparati za kafu, čajne grejalice i slično uvek se moraju postaviti na negorivu podlogu i najmanje na udaljenosti od pola metra od zapaljivih stvari.

Grejači kuvala moraju u celosti biti uronjeni u vodu.

Pre odlaska na posao proverite jeste li ugasili peglu? Proverite dvaput i izbegnite neželjene posledice.

Masne krpe, stiropor, lak za kosu…

Stvari koje svi imamo kod kuće, poput krpa i papira natopljenih uljem ili mašću, hrpe starih računa ili novina za koje nismo sigurni trebaju li nam ili ne… sve to može biti opasno i i te kako zapaljivo.

Kontrolisano odlažite otpad, tako da otpadni papir, baterije i PET ambalažu stavljajte u za njih određene kontejnere, a stiropor i motorna ulja u reciklažna dvorišta.

Lakovi za kosu i sredstva za čišćenje takođe mogu biti opasni i zapaljivi, pa ih nije dobro koristiti u blizini otvorene vatre ili uključenog fena, a s obzirom na to da lako mogu eksplodirati, nikada ih ne bacajte u vatru.

Vatrogasci upozoravaju na još jednu stvar – pepeo. Topli pepeo može biti opasan i zapaljiv i  posle 24 sata, koliko god mi bili uvereni da je hladan, stoga ga je potrebmo odlagati isključivo u metalne kontejnere na otvorenom, nikako u smeće s ostalim otpadom iz domaćinstva, plastične kante ili papirnate kutije.

Pre odlaska na godišnji

Uključeni televizori isijavaju toplotu, pa u slučaju da vam je TV ugrađen u zid ili nameštaj, osigurajte dovoljnu ventilaciju.

Između električnih uređaja i zidova razmak mora biti minimalno 10 cm. Odlazite li makar i samo na vikend, obvezno ih iskopčajte iz utičnica, poručuju vatrogasci.loading...