SLAGALA VAS JE DA JE DOŽIVELA VRHUNAC? Momci, evo kako da budete sigurni da se to više nikada ne ponovi

Većina polno aktivnih žena bar jednom u životu je odglumila orgazam, a lažni orgazmi dešavaju se i dalje, iako su istraživanja pokazala da negativno utiču na seksualno zadovoljstvo.

Seks
Prinstcreen

Taj negativan uticaj je zapravo jako logičan. Ako se ponašamo kao da su nam dodiri i tehnike našeg partnera prijatniji nego što svarno jesu, ne samo da njega ne usmeravamo u tačnom pravcu, nego ne možemo ni da ostvarimo sopstveni seksualni užitak.

A koliko često žene glume orgazam? Nedavno objavljena studija koju su sproveli američka naučnica Debi Herbenik i njezne kolege, istraživala je stopu žena koje su u nekom trenutku života glumile orgazme, kao i procenat onih koje su prijavile da to više ne čine.

Poseban fokus bio je na ulozi seksualne komunikacije i zadovoljstva.

U studiji je učestvovalo 1.008 žena starih između 18 i 94 godine, koje su bile deo poverljivog internet istraživanja. Žene su uglavnom bile heteroseksualne i sve su živele u SAD.

Rezultati istraživanja pokazali su da je 58,8 posto ispitanica u nekom trenutku glumilo orgazam, ali pokazalo se i da su dve trećine žena koje su nekad glumile orgazam to prestale da rade.

Kao tri najčešća razloga zbog kojih glume orgazam žene su navele:

1. Želele su da se njihov partner oseća uspešno (57,1 posto)
2. Želele su da se seks završi jer su se osećale umorno (44,6 posto)
3. Sviđao im se partner i nisu želele da se oseća loše (33,7 posto)

Tri najčešća razloga zbog kojih su žene prestale da glume orgazme:

1. Počele su da se osećaju prijatnije tokom seksa, bez obzira na orgazam (46,6 posto)
2. Postale su samopouzdanije (35,3 posto)
3. Počele su da osećaju da ih partner prihvata i da je srećan s njima čak i ako ne dožive orgazam (34 posto)

KOMUNIKACIJA JE KLJUČNA

Autori studije postavili su hipotezu kako nedostatak komunikacije o seksu može da bude delimično odgovoran za glumljenje orgazma. Uostalom, ako našem partneru možemo jasno da kažemo kako i gde volimo da nas dodatkne i ako je on spreman da posluša naše želje i postaviti pokoje znatiželjno pitanje, veće su šanse za orgazam.

Nasuprot tome, ako nam nije prijatno da s partnerom razgovaramo o seksu ili ako partner nije otvoren za razgovor o tome šta volimo ili želimo, manje su šanse da će naše potrebe biti zadovoljene.

Rezultati studije podupiru ovu logiku. Konkretno, žene koje su autorima prijavile da su glumile orgazme i da to i dalje čine, bile su one koje su rekle i da im je neprijatno da s partnerom razgovaraju o seksu

Kod najmlađe starosne grupe (žene od 18 do 24 godine) pokazalo se da se radi o ženama kod kojih je najveća verovatnoća da ne znaju kako od partnera da traže ono što žele, odnosno ono što im godi.

Više od polovine učesnica istraživanja (55,4 posto) reklo je da su želele da komuniciraju s partnerom u vezi seksa, ali su odlučile da to ne čine.

Kako odgovor na pitanje zašto nisu razgovarale o seksu najviše žena navelo je sledeća tri razloga:

– nisu htele da povrede osećanja svog partnera (42,4 posto)
– nije im prijatno da razgovaraju o seksualnim detaljima (40,2 posto)
– osećaj srama (37,7 posto)

Na kraju, autori su otkrili da je kod žena koje su se “u potpunosti složile” s izjavom “Osećam se prijatno koristeći reč klitoris”, verovatnije da će prijaviti veći stepen seksualnog zadovoljstva u odnsu na one koje se s ovom tvrdnjom “u potpunosti ne slažu”.

Kod tih žena bila je i manja verovatnoća glumljena orgazma.

Takođe, žene kod kojih je verovatnoća glumljenja orgazma bila manja, u potpunosti su se složile i s izjavom “moj partner i ja možemo konkretno da razgovaramo o tome kako da nam seks bude ugodniji”.

POSTAVLJANJE PRIORITETA

Na kraju, glumljenje orgazma je nešto što mnoge žene rade, često jer nisu dovoljno hrabre da svoje seksualno zadovoljstvo postave kao prioritet. Ovo istraživanje pokazalo je da je kod žena kojima je prijatno da s partnerom razgovaraju o seksualnim preferencijama i koje se osećaju ugodno koristeći izraze poput klitorisa, manja verovatnoća lažiranja orgazma, a veća da će doživeti vrhunac.

Još jedna ključna komponentna za stvaranje situacije u kojoj će žena vokalizovati svoje seksualne želje i potrebe, jeste partner koji na nju ne vrši pritisak da mora da ima orgazam i koji želi da razgovara o seksu.