Međutim, to ne mora biti uvek pouzdan način za održavanje higijene. I na bočicama tečnih sapuna i te kako se mogu nakupiti bakterije, pogotovo na plastičnim zatvaračima koje pritiskate da izađe sapun.

To pogotovo važi za bočice koje se iznova pune.

– Svaka bočica može doći u dodir sa bakterijama iz spoljašnje sredine. Može to biti putem prljavih ruku, prljavih krpa za pranje, prljave vode ili čestica u vazduhu prilikom ponovnog punjenja – rekao je Dan Rener iz kompanije “Kutol Products” koja proizvodi sredstva za čišćenje za portal “Clean Link”.

Upravo zbog toga biste trebali redovno prati i bočice za tekući sapun, a pogotovo one koje koristite više puta, ponovno puneći sapun u njih.