Student je pao na ispitu iz logike. Razgovor sa profesorom tom prilikom nije mogao ni da sanja.

Student: Vi me kažnjavate, a razumete li uopšte nešto o tome?

Profesor: Naravno, inače ne bih bio profesor.

Student: OK, pitaću vas nešto?! Ako znate tačan odgovor, oborite me i odlazim, ali ako ne znate odgovor, daćete mi šesticu.

Profesor (nakon kraćeg razmišljanja): OK, prihvatam!

Student: Šta je legalno (zakonito), a nije logično; šta je logično, a nije legalno; i šta nije ni logično ni legalno?

Profesor je dugo razmišljao, ali nije našao pravi odgovor i dao je studentu šesticu. Nakon toga ga je pitao za odgovor.

Student odmah odgovori: Vi imate 53 godine i oženjeni ste jednom 23-godišnjakinjom; to je legalno, ali nije logično. Vaša žena ima 24-godišnjaka za ljubavnika, što je logično, ali nije legalno. Vi dajete šesticu ljubavniku vaše žene, iako je trebalo da padne na ispitu, što nije ni logično, ni legalno.