SUNCE ZNA ODGOVOR: Evo kada zaista POČINJE PROLEĆE – bićete oduševljeni!

Ljudi različito označavaju početak proleća. Jednima ono počinje otvaranjem bašti restorana, drugima javljanjem polenske alergije, dok se neki oslanjaju na kalendar.

Proleće
Pixabay.com

Ali, kada, zapravo, zaista počinje najlepše godišnje doba?

Šta kaže internet?

Čak i ako koristite Vikipediju, videćete da dan početka proleća „obično pada oko 20. marta”. Ključ je upravo u prilogu „oko”. Jer, do 2011. godine, proleće je počinjalo 21. marta.

I ljudi su na to navikli, ako ni zbog čega drugog, onda barem zato što su taj datum učili u školi.

Konfuziji je doprinela činjenica da su se tokom određenog perioda pre 2011. godine, 20. i 21. mart smenjivali kao datumi početka proleća.

Kada tačno počinje proleće?

Postoje meteorološki i astronomski način određivanja godišnjeg doba.

Meteorološkim načinom je godina podeljena na četiri dela, kako bi se vodile statistike i kako bi postojala ravnomerna raspodela po godišnjim dobima.

Meterološki način određivanja se ne zasniva na nekom jasnom prirodnom kriterijumu, već je to veštački određeno.

Precizniji način određivanja datuma početka mnogima omiljenog godišnjeg doba svakako je astronomski.

Pixabay.com

Dolazak godišnjih doba može da se posmatra i sa trajanjem obdanice, odnosno sa zbivanjima nad horizontom. Kada astronomi kažu da je „došlo proleće”, podrazumevaju da je Sunce prešlo sa južne na severnu poluloptu.

Tada Sunce izlazi na istočnoj, a zalazi na zapadnoj strani horizonta i obdanica i noć traju podjednako, zato se taj dan i zove dan prolećne ravnodnevnice.

A ko je za vas vesnik proleća?