Crvena boja
Ova boja povezuje se s krvlju Isusa Hrista. Stoga je crvena boja simbol ljubavi i žrtve za dobrotu svih ljudi.

Ljubičasta boja
Ljubičasta boja tokom Uskrsa predstavlja kraljevstvo i smatra se kako ta boja donosi bogatstvo.

Zelena boja
Osim što je ovo boja trave, zelena sa sobom donosi i tračak nade, predstavljajući rođenje i obnovu. Nove biljke nastaju kada trava i lišće ponovno postanu zeleni.

Svetloplava boja
Ovo je boja koja simbolizuje raj ili nebo i vodu. Svetloplava takođe označava početak novog stvaranja, kao i mir i skladnost. Naime, čisto plavo nebo i kiša su ti koji omogućavaju razvoj novog proleća.

Žuta boja
Ne čudi da se žuta boja povezuje sa sunčevom svetlošću. To je boja koja donosi sreću i radost.

Narandžasta boja
Narandžasta boja predstavlja nadu i povezuje se s novim svitanjem, početkom novog dana i novog godišnjeg doba.

Ružičasta boja
Tokom Uskrsa ružičasta boja simbolizuje novi, sveži početak. Takođe, ovo je boja koja se vezuje i za zaigranost.