Sve na licu piše: Saznajte da li ste inteligentni (FOTO)

Verovali ili ne, ali na nova istraživanja su pokazala da se na osnovu fizionomije lica može 'pročitati' da li je osoba inteligentna ili nije.

Kaže se da se čoveku što šta može videti na licu. Mnoge naučnike već dugo intrigira ovakav stav, pa su pokušali naučno dokazati da li se sa ljudskog lica zaista može pročitati ko je kakav. Tačnije, naučnike je posebno zanimalo da li nivo inteligencije „piše na licu”.

Krajem prošle godine završeno je istraživanje na temu veze inteligencije i crta lica i rezultati su objavljeni tek nedavno. Radili su ga češki psiholozi i filozofi na čelu s Karelom Klajsnerom, a ovo su ukratko rezultati:

Muškarce možete da procenite kao inteligentne ili ne prema crtama lica. Kada je reč o ženama, naučnici su potvrdili da žensko lice ne govori o inteligenciji. Tačnije govori, ali posmatrač ne može da procijeni jer prednost ima privlačnost – privlačnije žene se doživljavaju kao inteligentnije, što nije pravilo.

Pravilo je da su inteligentniji (i muškarci i žene) koji imaju uže lice, tanju bradu, veći i duži nos.  Tome suprotno, široko lice, masivna brada i manji nos govore o manjem koeficijentu inteligencije.

Ove tri fotografije i skice govore o standardima nižeg, srednjeg i visokog koeficijenta inteligencije kod muškaraca i žena.

Istraživanje je pokazalo i da privlačnost značajno utiče na utisak da li je osoba inteligentna ili ne, mada je to prema ovojstudiji samo posledica „blic” efekta (kada ljude procenjujemo na osnovu prvog utiska). Još je nešto interesantno zaključeno: nasmana lica posmatrači ocenjuju kao inteligentnija, dok namrštena i namrgođena kao neinteligentna. Isto je i s poverenjem – ljudi više veruju osmehu na licu.