Dobro pogledajte ovu sliku i ostavite nam u komentarima odgovor - da li ste videli broj i koji?

Prvi pogled na ovu sliku verovatno će vam otkriti samo tamnu mrlju, međutim, ukoliko pogledate pažljivije, trebalo bi da otkrijete da se na njoj nalazi i broj.

Zato dobro pogledajte ovu sliku i ostavite nam u komentarima odgovor – da li ste videli broj i koji?

 loading...