TREBA VAM PREVODILAC? Naučite kome da se OBRATITE ZA POMOĆ i kako da znate da je posao dobro obavljen

Danas gotovo ne postoji mlađa osoba, a da ne zna bar jedan strani jezik. Mnogi naši prijatelji, saradnici govore i po više jezika. A da li su pouzdani kada trebaju da prevedu neki tekst? Koliko dobro poznaju stručnu terminologiju? Samo jedna pogrešno prevedena reč može dovesti do gubitka smisla rečenice ili čak i celog teksta.

Pixabay.com

Ukoliko vam trebaju prevodi naučnih radova, dokumenata, prevodi za poslovnu saradnju obavezno se obratite prevodilačkim agencijama, a ako vam je potrebno i validiranje tih dokumenata, onda potražite one agencije u čijim se redovima nalaze i ovlašćeni sudski tumači.

Kako znati koja je prevodilačka agencija dovoljna dobra u svom poslu?

Postoji veliki broj prevodilačkih agencija, ali potrebno je odabratu pravu. Svakako da je konkurecija između prevodilačkih agencija velika i da se svi bore da budu što bolji. Kako biste odabrali pravu, možete se osloniti na preporuku vaših prijatelja, detaljno ispitati njihov sajt.

Pozvati ih ili otiči direktno u prevodilačku agenciju, pitati ih za uslove prevođenja teksta, cenu usluge i na osnovu njihovog odnosa prema vama, shvatiti da li su dovoljno ozbiljni i kvalitetni u svom poslu.

Dobre strane prevodilačkih agencija

Iako postoje brojni sajtovi na internetu koji prevode tekstove, ne možete se uzdati u njihovu sigurnost. Prevodilačke agencije su timovi prevodilaca i sudskih tumača koji zajedno mogu ne samo da prevedu tekstove, već i sva bitna dokumenta koja mogu i da overe.

Prevodioci u agencijama se slabo oslanjaju na neke sajtove kao vid pomoći, već je njihov glavni alat znanje, olovka i rečnik. Trude se da svaku reč kada prevode što približnije ili identično zvuči na nekom drugom stranom jeziku, kako ne bi promenili smisao teksta. Ono što je takođe veoma bitno jeste poštovanje vremenskog roka.

Naravno, ne može svaki tekst da se prevede za jedan dan i vi ne  morate čekati zadnji trenutak da donesete tekst u agenciju. Potrudite se da se na vreme javite za prevod, a svaki prevodilac daće svoj maksimum da u što najkraćem vremenskom roku odgovori na vaše zahteve. Koji rok dogovorite, biće vam ispoštovan.

Još jedan razlog zašto treba da se obratite prevodiocu u prevodilačkoj agenciji je svakako ušteda vremena. Primera radi, vaš prijatelj bi tekst od 10 stranica sigurno prevodio oko 6 sati i plus na to treba korektura i lektura. Profesionalni prevodilac koji je bogat znanjem, efikasnošću prevešće taj isti tekst za samo 2-3 sata, sa lekturom i korekturom. Tako da ako želite kvalitetan prevod za kratko vreme, prevodioci su tu za vas.

Potreban vam je sudski pečat?

Prevodilačke agencije nude i dodatne usluge, a to je overa dokumenata kod sudskog tumača. Sudski tumač poseduje pečat sa svojim imenom i prezimenom i registrovanim brojem pečata. Ukoliko su vam prevedena dokumenta potrebna za rad u inostranstvu ili za neku poslovnu saradnju, onda je obavezno potrebna i overa.

Sudski tumači su obrazovani ljudi, sa iskustvom, specijalizovani za određeni strani jezik i sa dobijenom licencom od strane Ministarstva pravde. Jedino što je potrebno jeste da klijent dostavi na uvid i original dokument, kako bi sudski tumač što bolje proverio prevedeni dokument i overio.

Što se tiče cene usluga sudskog tumača, svakako da se razlikuje i zavisi od težine i kvaliteta teksta, ali bićete zadovoljni i prevodom i validnošću dokumenta.