Ova taktika pali uvek i svuda!

 

Izazovi posla u Beloj kući su mnogobrojni i teški, ali je najmanje jedan od njih – izazov da se nečiji glas čuje – kroz istoriju bio teži za žene.

Prvo, žena je u Beloj kući manje nego muškaraca: svi predsednici su do sada bili muškarci, a među njihovim najužim saradnicima muškarci su po brojnosti žestoko nadmašili žene. Ali jedan drugi faktor koji odnosi prevagu oko toga koliko će se ženskih ideja čuti i priznati se ne krije u politici. Svugde, u poslovnom okruženju i van njega, žene se češće prekidaju nego muškarci. I to rade ljudi oba pola jednako.

Ova razlika u broju prekidanja govornika ženskog pola u odnosu na muški, podržana decenijama istraživačkog rada, je sada priznata i ima poseban naziv: menterupting(manterrupting, dobijeno spajanjem engleske imenice man (muškarac) i glagola to interrupt (prekinuti)).

Međutim, u Beloj kući, otkriva jedan bivši radnik za Vašington post (Washington Post), žene su počele da koriste jednostavnu retoričku tehniku kako bi sprečile da ih neko prekine dok govore i kako bi osnažile govore drugih žena. Kada u svom govoru, jedna žena načini dobru poentu, druga bi je jednostavno ponovila i odala priznanje sagovornici. Ovo je za rezultat imalo da se iznesene ideje teže mogu prevideti ili čak i ukrasti. Žene su ovu tehniku nazvale „amplifikacijom“.

„Jednostavno smo počele sa time i načinile ovu metodu svrhovitom,“ rekla je jedna bivša saradnica Baraka Obame Vašington postu. „To je bila svakodnevna praksa.“ Dodala je da je Obama to primetio i počeo češće da traži žensko mišljenje.

Žene su, možda nesvesno, primetile dve stvari. Prvu, da je ponavljanje jedno od najjednostavnijih načina da se neka poenta osnaži – što se može videti kroz istoriju poezije i govorništva. I drugu, da prosto „zakucavanje“ poente njenim prostim ponavljanjem ima svoja ograničenja, posebno u takmičarski nastrojenom okruženju gde se svako bori za sebe.

Dakle, žene, koga ćete posle ovog članka prvo prekinuti?loading...