U ovoj zemlji kućni ljubimci i deca imaju JEDNAK PRAVNI STATUS!

zivotinje
pixabay.com

Ako supružnici ne mogu da se dogovore oko toga kome će kućni ljubimac da pripadne nakon razvoda, sudija donosi odluku o tome uzimajući u obzir, pre svega, dobrobit životinje, a ne njenih vlasnika.

 

Aljaska je nedavno usvojila odredbu prema kojoj kućni ljubimci i deca imaju jednak pravni status, navodi “Washington post”.

To znači da, ako supružnici ne mogu da se dogovore oko toga kome će kućni ljubimac da pripadne nakon razvoda, sudija donosi odluku o tome uzimajući u obzir, pre svega, dobrobit životinje, a ne njenih vlasnika.

Ako odluči, na primer, da je za životinju tako najbolje, sudija može da naredi da i nakon razvoda o ljubimcu moraju da se staraju obe strane.

A šta ako ne žele?

Kako bi životinju zaštitio od zlostavljanja/zanemarivanja, zakon propisuje da u takvim situacijama ljubimac vlasnicima može da se zapleni i smesti u sklonište za životinje. Naravno, o trošku vlasnika.