Ljudi ne mogu da žive bez Zemlje, ali zato ona može bez nas. Kada bi ljudska rasa odjednom nestala, naša planeta bi se vrlo brzo prilagodila i oporavila od ljudskih aktivnosti.

 

Prvih nekoliko meseci bilo bi kritično jer bi, zbog neodržavanja, počele da propadaju sve ljudske tvorevine. Nuklearne elektrane bi eksplodirale, građevine bi se urušavale, a priroda bi ponovno preuzela ono što joj pripada.

Za 10.000 godina gotovo svi tragovi o našem postojanju bi nestali, a ako Zemlju preuzme druga inteligentna vrsta, za nekoliko miliona godina možda ne bi ni znali da su ljudi postojali.