ZAŠTO SE KAŽE “NAZDRAVLJE” KAD KINEMO? Svi koristimo ovu frazu, a ne znamo zbog čega

kijanje
pixabay.com

Iako je kijanje česta pojava, naučnici zapravo znaju malo o ovom fenomenu. Ipak, ono što se svakako zna jeste da, svaki put kad neko kine, mi kažemo "nazdravlje". Zašto?

 

Stari Grci i Rimljani su kijanje videli kao odraz dobrog zdravlja i izražavali ljudima koji kinu želje za dug život, koristeći fraze “živeo dugo” ili “neka te Jupiter blagoslovi”, navodi se u jednom naučnom radu iz 2013. godine, objavljenom u knjizi “Nasal Physiology and Pathophysiology of Nasal Disorders”.

Papa Grgur VII je u 14. veku predložio da fraza “Bog te blagoslovio” postane vrsta “kratke molitve koja će biti izrečena svaki put kada neko kine, kako bi zaštitila osobu od kuge”, navode autori studije.

Od tada pa nadalje, tradicija upućivanja dobrih želja se nastavila na engleskom govornom području, a različiti izrazi iskazivanja želje za dobrim zdravljem osobi koja je kinula su se menjali od naroda do naroda.

Tako se, na primer, u nemačkom jeziku koristi fraza “Gesundheit”, koja znači “(želim ti dobro) zdravlje”.

Sudeći prema podacima sa Vikipedije, odgovori na kijanje su u većini zemalja sveta povezani sa referencama na dobro zdravlje i dugovečnost, dok je mali broj povezan sa Bogom.

Interesantno je i da bonton kaže da, kada neko kine, zapravo ne treba reći “nazdravlje”! Međutim, svaki poznavalac knjiškog lepog ponašanja reći će vam da, u tim situacijama, ne treba reći apsolutno ništa, jer se time samo nepotrebno skreće pažnja na osobu koja kija, pa se ona zbog toga može osećati neprijatno.

Ukoliko ipak želite da onome ko kija uputite neku reč, prema bontonu, pravilno je reći “Vi kihnuste”, na šta osoba koja je kinula treba da uzvrati sa “Hvala što primetiste”.