Samo talenat omogućava da budemo jedinstveni i da izbegnemo "redovno" stanje u našem radu. Ono što se u budućoj ekonomiji traži je stanje "neredovno". Potreban nam je inovativni biznis. Drugačiji. Nepredvidiv. Pun iznenađenja. To je osnovna ideja projekta AQOS. To je jedinstvena, provokativana, i potpuno drugačija perspektiva savremene automobilske industrije.

Predmet želje zvani “automobil” je u poslednjih sto godina konvertovao svetsku ekonomiju u auto-centričnu. Hiperprodukcija je uljuljkala proizvođače u masovnu proizvodnju konfekcijskih automobila i samim tim otvorila prostor za pozicioniranje novih brendova i novih igrača.

AQOS Technologies je osnovan u Beogradu, Srbija, kao kompanija koja će biti uključena u međunarodno tržište visoko-tehnoloških proizvoda. AQOS Technologies je osnovan da bi formalizovao dugogodišnje istraživanje u oblasti dizajna, posedujući veliko znanje o tradiciji i filozofiji gradnje automobila i pridružujući tome velika individualna iskustva, znanja i posvećenost članova tima. Kompanija je rezultat rada grupe nezavisnih iskusnih profesionalaca iz različitih oblasti: projektovanja, inženjeringa, tehnologije, arhitekture, itd. Glavna preokupacija kompanije je istraživanje u svim aspektima auto industrije, dizajn inovativnih delova automobila i dizajn (proizvodnja) ograničene serije visoko performantnih sportskih automobila.

Vođa tima je glavni dizajner Saša Milovančević. On je već postigao značajne uspehe u dizajniranju postojećih automobila i sarađivao je sa najvećim svetskim proizvođačima automobila. Tim se sastoji od potvrđenih domaćih i stranih eksperata iz Velike Britanije, Nemačke i Italije, podržan od strane relevantnih naučno-istraživačkih institucija i organizacija (npr. Tehnološko-metalurški fakultet – Univerzitet u Beogradu).

AQOS Technologies je kreiran kao poligon za realizaciju sofisticiranih rešenja koja će stvoriti jak i autentičan AQOS brend (robnu marku), čiji identitet ne bi trebalo da se zasniva na agresivnoj marketinškoj kampanji, već na samom sebi.

Suština stvaranja novog AQOS brenda se zasniva na pretpostavci da samo potpuno nov koncept i pristup mogu odgovoriti izazovima novog vremena. Ulazni parametri uspostavljanja i pozicioniranja nove ideologije gradnje automobila moraju biti redefinisani. AQOS Technologies pristupa dizajnu kao sredstvu artikulacije konstrukcionih, mehaničkih

aerodinamičkih, ergonomskih, tehnoloških, filozofskih i ekonomskih aspekata automobila.

– Kulminacija tenzije između funkcije i estetike u auto dizajnu oduvek je predstavljala za mene neodoljivu privlačnost kojoj se nisam mogao ni hteo odupreti. Kompleksnost procesa na harmonizaciji mehaničkih, ergonomskih i aerodinamičkih elemenata sa estetikom, kao i filozofskih i socioloških stavova unutar percepiranog ekonomskog efekta, izazov je prvog reda naspram koga svaka druga oblast dizajna (bez ideje o omalovažavanju) samo je kvalifikaciona predigra za ovu disciplinu – kaže Saša Milovančević iz kompanije AQOS automobili.loading...