Da li možete da odštampate 3D auto? Naravno da možete. Kompanija Local Motors već godinama radi na donošenju njihovih dizajna na autoput.

Local Motors svoj metod 3D štampanja automobila naziva „ko-kreacija” ili „mikro-proizvodnja”, a korisnicima čak dopušta i da učestvuje u dizajniranju svog budućeg ljubimca.

Kompanija je nedavno imala takmičenje 3D štampanih, električnih automobila, a dizajni su fenomenalni.


Finalni dizajn, koji liči na urbane i futurističke modele se već i proizvodi i baziran je uglavnom na pobedničkom modelu, ali i na drugim podnetim primercima.


Neki od prikazanih modela su laki za štampanje, dok ostali prelaze granice trenutnih mogućnosti 3D štampača.

U svakom slučaju, 3D štampani automobil je zanimljiv koncept, a za sada nije poznato koliko od ovih modela će biti odštampano.