KORISNI SAVETI ZA POLAGANJE VOŽNJE: Poslušajte ih i lako ćete doći do dozvole

Auto škola
Printscreen

Najveći broj ljudi koji se obraćaju auto školama u želji da polažu vozački ispit, obraćaju se sa ciljem sticanja vozačke dozvole B kategorije.

 

Vozačka dozvola za B kategoriju jeste dozvola koja vozačima omogućava upravljanje putničkim motornim vozilom, odnosno vozilom čija masa ne prelazi tri i po tone i koja imaju najviše osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača.

Prema zakonu o saobraćaju u Srbiji časovi vožnje se mogu pohađati kada kandidat navrši šesnaest godina, dok je polaganje vozačkog ispita moguće kada kandidat napuni sedamnaest godina.

Obuka se vrši u auto školama, a sastoji se od časova teorije i od praktične obuke, to jest časova vožnje. Broj časova teorije koje kandidati moraju pohađati jeste 40. Isto važi kada je reč o praktičnim časovima vožnje. Svaki čas traje 45 minuta. Teoretski deo vozačkog ispita polaže se nakon što kandidat odsluša sve časove teorije.

Po završetku praktične obuke sledi i polaganje praktičnog dela ispita.

Potrebna dokumenta za upis u auto školu

Kako bi se kandidati upisali u auto školu i pohađali časove teorije i praktičnu obuku potrebno je da poseduju određena dokumenta. Za upis časova vožnje za B kategoriju neophodno je da kandidat sa sobom ponese važeću ličnu kartu. Ukoliko je maloletan, odnosno  ukoliko nije navršio 18 godina, kandidat mora doći sa roditeljem ili starateljem kako bi sa auto školom mogao da potpiše ugovor.

Nakon što polože teorijski deo vozačkog ispita za B kategoriju, kandidati u auto školu moraju doneti lekarsko uverenje (koje ne sme biti starije od jedne godine) kako bi imali pravo da pohađaju praktičnu obuku i polažu praktični deo ispita.

Probna vozačka dozvola i ograničenja koja ona sa sobom nosi

Kada je novi zakon o saobraćaju stupio na snagu, sa sobom je doneo nekoliko novina – povećanje cena časova vožnje i polaganja vozačkih ispita, nova pravila za auto škole, nova pravila koja se tiču samog izvođenja teorijskih i praktičnih časova vožnje, kao i probnu vozačku dozvolu.

Naime, nakon položenog vozačkog ispita za B kategoriju (i teorijskog i praktičnog dela), kandidati prvo dobijaju probnu vozačku dozvolu. Ova dozvola se razlikuje od prave po tome što podrazumeva određena ograničenja.

Ovakva dozvola važeća je samo na teritoriji Republike Srbije. U periodu između jedanaest časova uveče i pet sati ujutru vožnja je zabranjena za vozače koji je poseduju. Ograničenja brzine koja u saobraćaju važe za vozače sa pravim dozvolama ne važe i za vlasnike probnih dozvola.

Naime, vozač koji poseduje probnu vozačku dozvolu ne sme voziti brzinom koja je veća od devedeset procenata brzine dozvoljene na delu puta kojim se vozač kreće. Vozači sa probnim dozvolama ne smeju razgovarati telefonom čak ni pomoću slušalica, a vozila kojima oni upravljaju moraju biti na vidljivom mestu, i sa prednje i sa zadnje strane označena oznakom „P“.

Probnu dozvolu dobijaju svi kandidati, bez obzira na njihove godine starosti. Maloletna lica koja poseduju ovu dozvolu ne smeju upravljati vozilom bez prisustva lica sa pravom dozvolom za B kategoriju. Ovo ograničenje ne važi za punoletne osobe.

Probna dozvola traje godinu dana, a nakon njenog isteka, vozačima sleduje prava, uobičajena vozačka dozvola.loading...