Jednu takvu nesreću snimila je kamera na železničkom prelazu u Arizoni. Vozač je zaustavio auto uz samu prugu ne mareći za činjenicu da voz neće moći da prođe, a kada ga je mašinovođa uočio, pokušao je da upozori vozača sirenom da pomeri vozilo.

U tome nije uspeo, pa je lokomotiva najzad naletela na vozilo. No, budući da se kretao izuzetno sporo, u nesreći je stradao samo lim automobila.