Dok neki popularnim gaziranim pićem čiste odvode, u Rusiji su odlučili da u rezervoar sa desetak litara benzina sipaju dva litra tog bezalkoholnog pića i posle toga vide koliko će preći pre nego što kapitulira. A to će se neminovno dogoditi iz sasvim logičnih razloga kao posledica svojstava tečnosti dodate u gorivo.

Lada je prešla više od jednog kilometra, a potom morala da ide na temeljito ispiranje sistema dovoda goriva. I opet je upalila.