Prema Arhimedovom zakonu, jedan od uslova plutanja zadovoljen u momentu kada je masa plovila jednaka masi istisnute vode. Da bi automobil postao plutajuće vozilo neophodno je da donji deo trapa bude zatvoren, ali i postojanje uzgonskih elemenata.

Bloger Master Milo je stoga odlučio da sa prednje i obe bočne strane automobila Reno 5 nalepi prazne kutije soka. Vazduh koji se nalazi u njima omogućava generisanje uzonske sile.

Za stvaranje ovog izuma neophodno je 500 praznih kartonskih pakovanja soka zapremine od jedan litar.loading...