BEBE KORISTE INTERNET?! Istraživanje pokazalo – najmlađi korisnici mreže imaju OVOLIKO GODINA

Pod sloganom „Zajedno za bolji internetˮ danas se u svetu obeležava Dan za bezbedniji internet. Ovaj nezvanični praznik ustanovljen je sa ciljem da ukaže na pozitivnu stranu novih tehnologija i načine za odgovornu upotrebu digitalnih platformi, a ove godine posebno je usmeren na bezbednost dece na internetu.

Dete na kompjuteru
Lars Plougmann / photo on flickr

Prema podacima UNICEF-a deca čine jednu trećinu od ukupnog broja internet korisnika, a među najčešće rizike kojima su izložena spadaju prikupljanje ličnih podataka, lažne vesti, ugrožavanje privatnosti, zloupotreba u komercijalne svrhe i izloženost štetnim i uznemirujućim sadržajima.

Iz digitalne agencije Namics ističu da deca pokazuju veliko interesovanje prema novim tehnologijama i da sve mlađa stupaju u kontakt sa internetom, zbog čega su posebno podložna negativnim stranama novih tehnologija.

“UNICEF-ovo istraživanje Bezbedan internet za celu porodicu pokazalo da manje od 10 odsto dece uzrasta od 4 do 8 godina ne koristi digitalne uređaje, a da neka deca pristupe internetu i pre svoje treće godine”, ističe Filip Gort iz Namicsa.

Upravo zbog uzrasta u kom se susreću sa novim tehnologijama današnja deca se smatraju “digitalnim domorocima” (“digital natives”). Ovaj termin koristi se za osobe koje odrastaju u digitalnoj eri i koje se razlikuju od ljudi koji su se sa modernim tehnologijama upoznali tek u odraslom dobu.

“Najčešće aktivnosti dece na internetu su konzumacija i reprodukcija video i foto sadržaja, slušanje muzike i igranje video igara, a ako samo uzmemo za primer da 80 odsto školaraca provodi slobodno vreme uz igrice, jasno je da digitalna tehnologija oblikuje načine na koji deca komuniciraju i na koji se druže. Imajući to u vidu, vrlo je značajno da deca imaju dovoljno znanja o internetu i izazovima modernog doba”, objašnjava Gort.

Gort dodaje da je, kad je korišćenje interneta u pitanju, važno napomenuti i dečiju populaciju koja nema pristup internetu: „To su mahom deca iz nerazvijenih i siromašnih područja. Ona uglavnom ne poseduju uređaje pomoću kojih mogu pristupiti internetu ili ne znaju engleski – jezik najvećeg broja internet sadržaja. U modernom svetu, nemogućnost korišćenja interneta, samo produbljuje razlike, jer nisu svi u prilici da pristupe istim obrazovnim sadržajima, niti da koriste prednosti mobilnosti prilikom zapošljavanja.ˮ

U Namicsu smatraju da se odgovori na izazove digitalne revolucije nalaze u podizanju svesti o internetu, bezbednosti u onlajn sferi, kao i širenju digitalne pismenosti.

“Moderno doba zahteva saradnju roditelja, učitelja i drugih koji se bave edukacijom dece sa predstavnicima industrije i donosiocima odluka. Svi nivoi bi trebalo da pošalju poruku da internet nije sam po sebi loš, ali da se mora upotrebljavati na određen način koji podrazumeva odgovornost, kritičko razmišljanje i kreativnost”, zaključuje Gort.

Dan za bezbedniji internet je kampanja započeta 2004. godine koja obuhvata najrazličitije teme od sajber maltretiranja do korišćenja društvenih mreža. Obeležava se u više od 150 država širom sveta i fokusira aktuelne teme koje se odnose na prisustvo na mreži.