Frekfentni regulator: Glavni razlozi za njegovo korišćenje

Frekfentni regulator je elektronski uređaji koji omogućava upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine.

Printscreen

Iako postoji mnogo drugih naziva za ovaj uređaj, kao što su Adjustable Speed Drives, Variable Frequency Drives (VFD), inverter, termin frekfentni regulator se odomaćio kod nas te ga tako često možete čuti u ovoj industriji.

Osim navedenog, frekfentni regulator ima i druge funkcije kao što su zaštita motora, alarmiranje, procesno upravljanje u zatvorenoj petlji, mogućnosti podešavanja brzine i kontrola rada putem raznih interfejsa. S obzirom na sve veće učešće automatike u industriji, postoji stalna potreba za automatskim upravljanjem, zbog čega je neophodno neprekidno povećanje brzine proizvodnje i pronalaženje boljih metoda za poboljšanje stepena korisnosti pogona.

Dok se nisu pojavili frekfentni regulatori nije bilo moguće upravljati brzinom trofaznog AC motora, ali osim ove bitne karakteristike, ovi uređaji poseduju i druge prednosti kao što su:

  • Ušteda energije koja se pre svega odnosi na pogone sa pumpama i ventilatorima, u kojima je utrošak energije srazmeran trećem stepenu brzine.
  • Zbog podešavana brzine u procesu proizvodnje omogućavaju se brojne prednosti u vezi sa povećanjem produktivnosti, smanjenjem troškova održavanja, i slič
  • Uz pomoć frekfentnog regulatora i kontrole brzine može se smanjiti broj startovanja i zaustavljanja mašine čime se izbegavaju naprezanja i nagli udari u mašinskim sklopovima.
  • S obzirom na smanjenje troškova održavanja, poboljšava se i radno okruženje.

Hajde da se detaljnije pozabavimo ovim prednostima:

Za početak, ventilatori, pumpe i kompresori često se koriste bez kontrole brzine. Ako je tako, protok se reguliše ventilima ili prigušivanjem na druge načine. Kada se protok kontroliše bez regulacije brzine, motor radi sa punom brzinom. Inače, sistemi grejanja, hlađenja i ventilacije retko zahtevaju maksimalan protok, tako da on zavisi od brojnih faktora, kao što je na primer spoljna temperatura. kada se upotrebljavaju ventili, prigušivači ili ventilatorski demferi prigušuje se protok, te sistem tokom najvećeg dela vremena bespotrebno troši energiju.

Slikovito objašnjeno, ovaj proces se može uporediti sa automobilom – to bi bilo kao kada bismo davali pun gas, a istovremeno pritiskali kočnicu kako bismo smanjili brzinu. Zato, ako se koristi frekfentni regulator kako bi se kontrolisala brzina motora, moguće je uštedeti i do 70 posto energije.

Štednja energije

Odnos između pritiska, protoka, brzine obrtanja osovine i snage izgleda ovako – protok je direktno proporcionalan sa brzinom, pritisak je proporcionalan kvadratu brzine, a snaga koja se troši proporcionalna je trećem stepenu brzine i to je najznačajnije kada je reč o uštedi energije. Ovo znači da 75% brzine proizvodi 75% protoka, ali se troši samo 42% od snage koja je neophodna za puni protok, a kada se protok smanji na 50%, utrošak snage je onda 12.5%.

Poboljšavanje kontrole procesa

Frekfentni regulator znatno poboljšava proces proizvodnje i to u pogledu, ponovo ćemo spomenuti, uštede energije, ali i smanjenja proizvodnje škart proizvoda. Jer, ako se u proizvodnji koriste pokretne trake sa konstantnom brzinom i menja se temperatura neophodna za dati proces, stvaraće se škart proizvod, ili će se sam proces proizvodnje zaustavljati kako bi se temperatura dovela na neophodnu vrednost. U oba slučaja se troše energija, vreme, ali i materijal krajnje nepotrebno.

Smanjenje udara

Pored svega navedenog, frekfentni regulator smanjuje mehaničke i električne udare prilikom uključivanja ili isključivanja mašina, tako što omogućava “mek” start mašine, a zatim postepeno povećavanje frekvencije po programiranoj rampi. Na ovaj način struja se ograničava na vrednost ne veću od 1.5 In čime se produžava životni vek motora i smanjuju troškovi njegovog održavanja.

Prodaja frekfentnih regulatora

Pretraživanjem “frekfentni regulator prodaja” na internetu doći ćete do velikog broja online prodavnica u kojima možete pronaći željeni model. U zavisnosti od karakteristika, cena frekfentnih regulatora se kreće od 12 do oko 200 hiljada dinara, pa ukoliko niste sigurni koji model bi vam najviše odgovarao, posavetujte se sa stručnim licem.