Mali broj korisnika Ajfona zna da postoji nekoliko korisnih kodova koji mogu da olakšaju korišćenje ovog pametnog telefona.

 

Magazin Biznis insajder odlučio je da za svoje čitaoce izdvoji nekoliko najboljih.

Blokator identiteta: Pomoću koda #31# korisnik može da sakrije svoje ime kada nekog zove.

Jačina signala: Potrebno je da korisnik prvo ukuca kod *3001#12345#*, aktivira poziv, a zatim brzo pritisne dugme za isključivanje telefona. Kada se pojavi ekran za isključivanje telefona, treba pritisnuti Home dugme i ne podizati prst sve dok se ne pojavi početni ekran. Na taj način korisnik dobija izuzetno precizne podatke u vezi sa jačinom njegovog signala. Broj -40 označava najbolji signal, vrednosti između -40 i -80 ukazuju na dobar signal, vrednosti između -80 i -140 na loš, a -140 na potpuno odsustvo signala.

Jedinstveni kod telefona: Svaki Ajfon ima sopstveni indetifikacioni kod koji je prikazan u okviru sekcije Podešavanja (Settings). Do njega se može doći i putem koda *#06#.

Putanja poruke: Standardni sistem slanja poruka funkcioniše tako što se poruka bežičnim putem šalje do SMS centra korišćenjem specifičnog broja telefona. Da bi korisnik otkrio kuda idu njegove poruke, potrebno je da okrene broj *#5005*7672#.

Blokiranje i odlaganje poziva: Blokiranje će zaustaviti sve pozive (kako korisnika, tako i osoba koje pokušavaju da ga pozovu), dok se odlaganjem trenutni pozivi stavljaju na čekanje. Ove usluge se plaćaju, a kodovi glase ovako:

*33*PIN# – Aktivira blokiranje poziva
#33*PIN# – Zaustavlja blokiranje poziva
*43# – Aktivira odlaganje poziva
#43# – Prekida odlaganje poziva

Kako sve to izgleda, možete videti u priloženom video-snimku:loading...