Aktivirajte SKRIVENE dodatke na vašem Ajfonu pomoću ovih TAJNIH ŠIFRI

Ajfon
Pixabay.com

Svi Ajfon telefoni imaju nekoliko tajnih opcija do kojih je moguće doći samo ukoliko znate specijalne kodove koje je potrebno uneti.

 

Tačno prikazivanje signala
Ukoliko želite da znate koliko vam je jak mobilni signal, ukucajte kod *3001#12345#* i kliknite na taster za pozivanje. Potom držite dugme za isključivanje telefona dokle god se ne pojavi “slide to power off” opcija, a onda pritisnite “home” taster.

Sada će vam se umesto linija za jačinu signala prikazivati brojevi.Broj -50 znači da imate savršen signal, dok -120 znači da jesignal jako loš.

Sprečite da se vaš broj prikaže osobi koju zovete
Unošenje koda #31# i pozivanje istog blokiraće prikazivanje vašeg broja telefona svakome koga pozovete. Međutim, ako želite da samo nekome blokirate prikazivanje sopstvenog broja mobilnog telefona, dovoljno je uneti kod #31# ispred broja osobe koju pozivate.

Ova opcija se može deaktivirati pozivanjem istog koda.

Automatsko prosleđivanje poziva na govornu poštu
Aktiviranje ove opcije će svaki dolazeći poziv preuzmeriti na govornu poštu. Kako biste je aktivirali neophodno je pozvati kod *#21#. 

Ne zaboravite da deaktivirate ovu opciju pozivanjem istog koda kada više ne želite da vam svi pozivi budu preusmereni na govornu poštu.