U ovoj zemlji popularna aplikacija neće moći sve svoje odluke da sprovede u delo.

Nemačka je zvanično zabranila WhatsApp aplikaciji da uvede nova pravila privatnosti koja bi joj dozvolila da razmenjuje podatke sa Facebook društvenom mrežom.

Ove dve kompanije su prethodnog meseca objavile da će WhatsApp početi da razmenjuje podatke svojih korisnika sa Facebook-om. Facebook bi onda koristio te podatke za serviranje reklama.

Ta odluka je naljutila veliki broj ljudi, a većina se slaže da takav dogovor ne bi trebalo da bude dozvoljen. Ono što je sramotno za WhatsApp jeste to što se ova aplikacija do nedavno zalagala za svoje korisnike i štitila njihovu privatnost.

Te kritike su sada došle i do regulatornih tela u Nemačkoj, pa je WhatsApp odluka zvanično stopirana u ovoj zemlji. Donesena naredba zabranjuje Facebook-u da prikuplja podatke WhatsApp korisnika. Facebook-u je takođe naređeno da izbriše sve podatke koje je već dobio od WhatsApp-a.

Naredba je stupila na snagu zato što kompanije nisu tražile pristanak svojih korisnika na nova pravila.

Podaci se mogu prikupljati samo ako obe kompanije imaju legalnu osnovu za to. Međutim, Facebook nema nikakvu dozvolu WhatsApp korisnika pa legalna osnova za deljenje podataka ne postoji.

Ova zabrana štiti 35 miliona WhatsApp korisnika u Nemačkoj. Korisnici moraju sami da daju pristanak ukoliko žele da se njihovi podaci dele. Facebook mora da traži njihovu dozvolu za to, ali, to se nije desilo, piše Independet.loading...