Nova opcija je sada postala dostupna svima, pa će korisnici popularne društvene mreže moći da joj pristupe tako što će odabrati fotografije ili video materijal snimljen telefonom ili pomoću Facebook kamere, ili aploudovan iz galerije telefona, i potom klikom na ikonu nalepnice odabirati muzički stiker.

Facebook će tada izlistati spisak pesama koje korisnik može da odabere. Po odabiru pesme potrebno je pomeriti klizač na deo trake koju želi da koristi.

Post će se potom pojaviti na profilu uz stiker na kome je ispisan naziv pesme i izvođača.

Položaj pesme unutar video klipa može da se menja, a mogu se koristiti drugi efekti kojima se fotografija ili video mogu dodatno personalizovali vašu.

Facebook bi uskoro trebalo da predstavi i novi muzički odeljak koji će se nalaziti na profilima. Korisnici će tako moći da dodaju aktuelne pesme na svoj profil i da ih “pinuju” na vrh strane.loading...