Facebook-ov novi alat će vam pomoći da brzo počnete React Native projekte na bilo kom operativnom sistemu.

 

Imate ideju za novu mobilnu aplikaciju? Razmislite o tome da je napravite sa novim React Native alatom koju razvija Facebook i koja vrši projekte za Android i iOS na bilo kom operativnom sistemu.

Sa lansiranjem Create React Native App (CRNA), više vam nije potreban Xcode ili Mac da napravite aplikacije za iOS, i slično tome Android Studio i prateći programi vam ne trebaju da napravite softver za Android. Ovo omogućava Expo, aplikacija koja pokreće CRNA bez kompajliranja mašinskog jezika (native code) i omogućava vam da kontrolišete UI komponete obe mobilne platforme koristeći JavaScript.

Uz to, možete i da koristite API od stvari kao što su kamera, kontakti, mape i Facebook autentifikacija. Međutim ako trebate da koristite mašinski jezik u vašem projektu, moraćete ga izbaciti i nastaviti vaš posao koristeći Xcode ili Android Studio.

Da bi počeli, sve što treba da uradite je da instalirate alat uz nekoliko instrukcija interfejsa komandne linije, napravite projekat i pokrenete React Native paket. Dalje, otvorite QR kod koji se automatski stvara koristeći Expo Android ili iOS aplikacije na vašem uređaju i spremni ste.

Ideja je bila da se proces stvaranja i testiranja mobilnih aplikacija učini jednostavnim kao i za Web aplikacije. Ako ste upoznati sa Facebook-ovom React JavaScript bibliotekom, CRNA bi vam trebala pomoći da počnete sa sledećim projektom još brže nego pre, prenosi TNW.