Glasovni asistenti najpopularniji među tinejdžerima

Postoji nekoliko glasovnih asistenata, a među najpoznatijima i najpopularnijima su Google Now, Siri i Cortana.

Međutim, koliki broj korisnika se zaista oslanja na ove servise i da li su oni korisni da bi se koristili na dnevnom nivou ili su jednostavno tu “radi ukrasa”?

Prema istraživanju koje je Google sproveo, izgleda da su tinejdžeri onaj deo populacije koji najviše koristi glasovne asistente. Prema rezultatima studije koju je Google sproveo, 55 odsto onih ispod 18

godina koristi glasovne asistente: u poređenju sa 41 odsto odraslih koji koriste ove servise. Ova brojka se povećava na 75 odsto, kada su u pitanju tinejdžeri koji smartfone koriste više od 11 sati dnevno.

Takođe, istraživanje pokazuje da tinejdžerima nije bitno kako zvuče ili izgledaju okolini dok koriste funkcije glasovnog asistenta. Njih 57 odsto nije zabrinuto zbog javnog etiketiranja, naspram 24 odsto odraslih kojima ovo nije bitno.

Kada je upotreba u konkretnim situacijama u pitanju, tinejdžeri koriste glasovne asistente za savete u vezi sa domaćim zadacima, puštanje muzike i potragu za filmovima. Odrasli servise najčešće koriste za proveru poruka i pretragu smernica.loading...