Kablovi od tastature, monitora, štampača, skenera, napajanja, svi imaju neke valjkaste "budže". Vreme je da saznate čemu one služe.

 

“Budže” koje viđate na naponskim kablovima računarskih komponenti nazivaju se feritni filteri. Njihova svrha je umanjivanje elektromagnetnih i radio-frekventnih smetnji.

Feritni filter je zapravo platični omotač u kome se nalazi cilindar sačinjen od ferita, polumagnente supstance koja apsorbuje elektromagnetne smetnje visoke frekvencije.

Ova “budža” eliminiše mogućnost gubitka energije u kablu, pa pomaže učinkovitije punjenje baterija i prenos energije.