Google testira koliko dobro poznajete geografiju

Google inženjeri planiraju da dodatno izbruse vaše znanje u vezi sa geografijom.

Kompanija je iskoristila svoju ogromnu bazu podataka za Google Maps za kreiranje nove igre, pod nazivom Smarty Pins. Koncept je jednostavan: Google vas pita nasumično trivijalno pitanje o određenom gradu ili zemlji, a vaš zadatak je da postavite čiodu na odgovarajuće mesto.

Igrači mogu da biraju između šest kategorija koje utiču na liniju pitanja koje su data igraču. Ova pitanja pokrivaju oblasti kao što su umetnost, kultura ili zabava.

Igrač počinje sa 1000 milja, što su mu zapravo i svojevrsni poeni. Za tačne odgovore dobijaju se bonus milje, a za pogrešne se oduzimaju poeni.

Za one koji žele dodatnu težinu, tu je GeoGuesser mod, koji igrača stavlja na neku od pozicija u Street View i zahteva od njega da pogodi u koji deo sveta gleda.