KUPUJETE PREKO INTERNETA? Poslušajte zlatne savete kako ne biste bili nasamareni!

Onlajn kupovina
Pixabay.com

Europol je na svom sajtu objavio savete za sigurnu kupovinu preko interneta, koji bi trebalo da budu od pomoći pri kupovini kao i da utiču na smanjenje broja onlajn prevara.

 

1. Kupujte posredstvom proverenih izvora:

Koristite marke i prodavnice koji su vam poznate ili koje ste već koristili. Proveravajte kako su ocenjeni prodavci od kojih kupujete na stranicama kao što su Amazon i eBay.

2. Proveravajte trajna plaćanja:

Pre nego što pošaljete podatke o svojoj kreditnoj kartici za plaćanje trajnih usluga preko interneta, saznajte kako možete da prekinete tu uslugu.

3. Mnogi internet trgovci će od vas tražiti da sačuvaju vaše podatke o plaćanju:

Dobro razmislite pre nego što kliknete potvrdno i upoznajte se sa svim rizicima koje takva odluka donosi.

4. Koristite kreditne kartice pri onlajn kupovini:

Većina kreditnih kartica ima dobru politiku zaštite kupca. Ukoliko niste dobili ono što ste naručili, izdavalac kreditne kartice će vam vratiti novac.

5. Proverite da li je prenos podataka adekvatno zaštićen:

Potražite ikonicu katanca u URL polju pretreživača, i koristite HTTPS i SSL protokole kada gledate internet sadržaj.

6. Uvek čuvajte sve dokumente u vezi sa vašom onlajn kupovinom:

Mogli bi da vam zatrebaju da utvrdite uslove prodaje ili dokažete da ste platili robu. Ukoliko ne kupujete određeni proizvod ili uslugu, nemojte da dajete podatke o svojoj kreditnoj kartici.

7. Kada kupujete od druge osobe putem interneta, nemojte slati novac unapred:

Ako je to moguće, dogovorite se da prvo dobijete robu.

8. Ne šaljite novac nikome koga ne poznajete:

Ukoliko vam se neko obrati putem interneta i zatraži novac, razmislite da li biste dali isti iznos novca nepoznatoj osobi koju sretnete na ulici.

9. Nikada nikome nemojte slati broj kartice, PIN ili druge podatke o kartici putem elektronske pošte.

10. Izbegavajte onlajn kupovinu na stranicama koje ne koriste potpunu autentifikaciju (Verified by Visa/MasterCard Cesure Code).

12. Nikada ne šaljite podatke o kartici u nezaštićenoj (nekriptovanoj) elektroniskoj pošti:

Neke onlajn prodavnice izvan Evrope traže da im se dostave kopije kartice ili pasoša putem telefaksa kao garancija.