WhatsApp je dodao novu funkciju, pomoću koje možete odjednom proveriti da li vas ignorišu vaši prijatelji ili samo spavaju.

 

Nova verzija WhatsAppa omogućuje ljudima da vide plave i sive crtice na chat stranici bez da moraju kliknuti u individualne teme. To znači da se te crtice, koje pokazuju da li je poruka primljena i pročitana, mogu sve videti od jednom.

Pre toga, korisnici su morali kliknuti na svaku pojedinu poruku kako bi videli kakav je njen status.

Ako imate Ajfon, u problemu ste: Svako može da vam OTKLJUČA TELEFON POMOĆU OTISKA PRSTA

WhatsApp komunicira da li je poruka poslata preko serije crtica: jedna znači da je poruka poslata, dve sive da je stigla na telefon primaoca, a dve plave da li ju je primalac pročitao.

Ako je neko isključio potvrde o čitanju, tada će se pojaviti samo sive crtice. To se može uraditi ako odete na App, izaberete Settting, Account a zatim Privacy, a onda isključite Read receipts.