OPCIJA KOJU SMO DUGO ČEKALI: Korisnici Vibera su van sebe od sreće!

Ako redovno koristite Viber aplikaciju, nova "Edit" funkcija mogla bi da vam bude korisna.

Viber
Promo

Ona omogućava da izmenite svaku poslatu poruku u grupi ili razgovorima jedan na jedan, tako što ćete jednostavno zadržati poruku, koju želite da izmenite, a nakon toga pritisnuti “Edit”.

Nakon što unesete izmenu, a omogućena je izmena cele poruke, u dnu sa desne strane stajaće “Edited”, kako bi svi koji pregledaju poruke naknadno (ili odmah) mogli da znaju da je poruka izmenjena. Da ne bude zabune, osobe koje učestvuju u četovanju dobiće izmenjenu poruku kao novu poruku u konverzaciji, dakle, kao poslednju primljenu poruku, kako bi se izbegle moguće malverzacije sa izmenom poruka i njihovim sadržajem.

Omogućeno je menjanje YouTube linkova, linkova ka sajtovima, slika i teksta, ali nije omogućena izmena nalepnica, odnosno stikera.

Nova Viber opcija je omogućena od aplikacije verzije Viber v9.7.0 za Android i iOS korisnike.