Roboti sklapaju naredni iPhone

Roboti su generalno mnogo efikasniji nego ljudska radna snaga. A ovo je jedan od razloga što će roboti biti angažovani na sklapanju Apple iPhone 6 telefona.

Roboti ne zahtevaju odmor ili hranu, sitnice im ne odvlače pažnju, ne idu na pauze za cigare i ne stoje u hodniku ogovarajući šefa. Foxconn je stoga odlučio da će kompanija uskoro angažovati robote u procesu proizvodnje novog iPhone-a.

Apple će biti prva kompanija koja će koristiti usluge robota, a očekuje se da će proizvodnja sada biti mnogo brža i efikasnija, a manje sklona greškama, tako da bi novi iPhone trebalo da bude isporučen na vreme.

Očekuje se najam oko 10.000 robota, čiji je zadatak sklapanje preko 30.000 uređaja. Svaki od ovih robota, koji se zovu Foxbot, ima cenu između 20.000 i 25.000 dolara.