Ubuduće kupujte direktno sa Facebooka!

Facebook ne želi da napuštamo njegove stranice, ni kad čitamo vesti, pregledamo fotografije, gledamo video, pa ni kada želimo nešto da kupimo preko Interneta.

Gigant među društvenim mrežama ima novi Buy taster i razvijenu infrastrukturnu mrežu elektronske kupovine, koji će omogućiti direktnu kupovinu sa Facebook sajta.

Jednom kada kliknete na taster za kupovinu, koji se trenutno testira sa izabranim partnerima u Americi, pojaviće se prozorčić u kome je moguće potvrditi plaćanje, informacije o isporuci, a potom i izvršiti kupovinu, a sve to bez napuštanja Facebooka.

Alatka je trenutno dostupna samo na izabranim komercijalnim stranicama, ali se očekuje da će biti dostupna kod više kompanija ukoliko se u budućnosti pokaže kao uspešna.