YouTube za Android sada prikazuje video boljeg kvaliteta

Već dugo Android korisnici priželjkuju jednu opciju u mobilnoj YouTube aplikaciji - mogućnost izbora kvaliteta prikaza videa koji gledaju. Sada im je to omogućeno.

Do sada, Android korisnici su mogli samo da izaberu uključivanje ili isključivanje HD ili HQ prikaza videa. Najnovije ažuriranje YouTube aplikacije za Android, verzije 5.7, korisnicima omogućava prikaz videa u 144p, 240p, 360p ili 720p.

Po svemu sudeći, 1080p opcija nije uključena u ovom ažuriranju. Međutim, prisutna je „Auto” opcija, koja bira najbolji mogući kvalitet video prikaza, u zavisnosti od korisnikove Internet konekcije. Takođe kvalitet prikaza videa je moguće podešavati iz Settings menija u donjem desnom uglu videa.

Svi oni koji uživaju i žele fleksibilnost kada je reprodukcija YouTube videa u pitanju radovaće se novom ažuriranju servisa za Android operativni sistem.