Zaštitite se: Ovo su pravila za lozinku koju niko neće ‘provaliti’

Kako da smislite lozinku koja neće biti 123456, lako se pamti ali je teško pogoditi?

Ako želite da sačuvate svoje podatke na internetu, evo kako da izaberete lozinku koju je teško „provaliti”.

Izbegavati redoslede brojeva

Njih je lako pogoditi, pa tako ne treba koristiti 123456 ili 121212. Brojeve treba da budu poređani nasumično

Optimalna dužina

Dobra lozinka treba da ima minimalno osam znakova, a što je lozinka duža, teže ju je pogoditi.

Ne koristite reči

Lozinka ne sme da bude jedna smislena reč jer se takve, osim niza brojeva, najlakše pogode. Lozinka ni slučajno ne sme da bude reč „lozinka”.

Nepovezane reči

Za lozinku izaberite dve reči koje uopšte nemaju smisla zajedno, na primer, sveska i ovca, a povežite ih interpunkcijskim znakom i negde ubacite broj. Primer: Sveska!ovc2a

Lične informacije

Za lozinku ne treba da koristite nikakve lične informacije koje se lako mogu pronaći pretraživanjem interneta poput datuma rođenja, imena dece i slično.

Kombinujte brojeve i slova

Ovu lozinku je teže pogoditi zato se preporučuje da kombinujete brojeve i slova

Lozinke koje se lako pamte

Odličan trik za lozinku koja će poštovati sva gore navedena pravila, a lako ćete je zapamtiti je da smislite rečenicu, poput „Maja utorkom u 6 ide na balet” i kao lozinku koristite početna slova reči u rečenici, s time da je prvo veliko, a na kraju dodate interpunkcijski znak. Lozinka bi u ovom slučaju bila: Muu6inb!