Među kompanijama koje koriste podatke o tome šta korisnici traže i gledaju na ovim sajtovima, nalaze se Google, Oracle, Facebook i Cloudflare, a postoje i oglašivači koji su aktivni samo u industriji za odrasle, piše PC Press.

Istraživači su u obzir uzeli porno sajtove koji se nalaze među Alexa Top milion sajtovima, a koji u svom naslovu ili u metapodacima ima termin “porn”. Tako je identifikovanu ukupno 22.484 sajtova. Tim sajtovima je analiziran izvorni kod, a tražene su i informacije koje se odnose na politiku privatnosti (u okviru kojih su tražene informacije koje bi mogle da ukažu da sajt deli podatke sa trećim licima).

Interesantno je da je politika privatnosti pronađena samo u 3.856 slučajeva, što je 17 odsto od ukupnog broja analiziranih sajtova. U samo 11 odsto slučajeva u polisama je navedeno da će se podaci o korisnicima deliti.

S druge strane, skripte koje povezuju sajtove sa Google-om nađene su u 74 odsto slučajeva, u 40 odsto slučajeva su nađeni skriptovi za exoClick, u 24 odsto slučajeva za Oracle, u 11 odsto slučajeva za JuicyAds i u 10 odsto slučajeva za Facebook. Još jedan interesantan podatak je da analizirani porno sajtovi svoje podatke dele u proseku sa sedam različitih kompanija.

Zaključak koji je izveden ovim istraživanjem je da korisnici koji posećuju porno sajtove treba da investiraju u ad blokere, ili u neku drugu sličnu tehnologiju koja će osigurati njihovu privatnost dok koriste web u te svrhe. Upotreba privacy mod-a ne pomaže u tim slučajevima, jer su ti modovi razvijeni da ne ostavljaju tragove na lokalnom računaru, a ne da izoluju korisnika od web tracker-a.