Daglas Engelbert je odavno napravio nešto što nam danas olakšava korišćenje računara.

 

 

Daglas Engelbert, američki pronalazač norveškog porekla, umnogome je zaslužan za to što danas pred sobom imamo ovakve lične računare.

On je, zajedno sa svojim saradnicima na Stanfordu, uveo upotrebu više “prozora” na računaru, napravio je “ARPANET”, mrežu za povezivanje naučnih istraživača od koje je potom nastao Internet.

Međutim, godine 1964. zajedno sa Vilijamom Inglišom konstruisao je nešto napravljeno od čvrste drvene maske i dva nezgodna, zastarela metalna točka.

Danas, posle više decenija tehnološkog razvoja, taj Engelbertov pronalazak koristimo svakodnevno.

Reč je o kompjuterskom mišu! 😉