Koje karakteristike treba da ima pumpa za vodu?

U domaćinstvima koja su priključena na vodovodnu mrežu nema potebe za pumpama za vodu, ali onde gde se voda dovodi iz bunara ili cisterni, potreban je određen pritisak, kako bi voda dospela do domaćinstva. U tom slučaju su pumpe za vodu neophodne.

Voda
Pixabay.com

Najčešće je potrebno da se voda dopremi do stambenih jedinica ili do vikendica. S obzirom na to da je princip rada pumpi za vodu isti ili sličan, a namena vrlo raznovrsna, nije lako izabrati baš ono što nam je potrebno. Uz nekoliko saveta, taj posao bi trebalo da bude jednostavniji…

Kapacitet pumpe za vodu

To je najvažnija karakteristika svake pumpe za vodu – koliku količinu vode pumpa može da izbaci za određeno vreme. Primera radi, ukolio prosečna porodica broji 4 do 5 članova, uređaj koji je potreban za ustaljene potrebe u takvom domaćinstvu bi trebalo da u minutu izbacuje 30 do 40 litara vode. Ako se pored toga voda koristi i za obradu poljoprivrednog zemljišta (manje porodične parcele), kapacitet pumpe za vodu je presudan.

Naime, od nje zavisi sistem navodnjavanja, pa samim tim i utrošeno vreme i uložen trud. Ukoliko je samo domaćinstvo povezano na električnu mrežu, u svrhe navodnjavanja imanja, dobro bi bilo razmotriti i električne pumpe. Međutim, ukoliko to nije slučaj, preporučljive su motorne pumpe za navodnjavanje, sa manjim protokom. Ipak, ako se vodom snabdeva veća površina (u bilo kojje svrhe) bolje je koristiti neku od jačih četvorotaktnih pumpi velikog kapaciteta.

Pritisak pumpe za vodu

Vrlo važan faktor na koji bi trebalo obratiti pažnju je do koje visine, tj. sa koje dubine pumpa može da izbacuje vodu. Iako od same instalacije zavisi kolioko će pumpa podići vodu i pritisak ima važnu ulogu. Prosečne vrednosti za pumpe koje se koriste u domaćinstvu su – dunbina usisavanja 4m do 7m, a vodena kolona 10m do 15m. Ove parametre bismo morali imati u vidu naročito kadda je potrebno vodu dopremiti vodu do drugog, trećeg sprata.

Tada postaje jasno koiko je pritisak pumpe za vodu važan. Problem se javlja onda kada se iz neznanja pomešaju dubina povlačenja i visina vodenog stuba. Kad se dobro informišete, saznate da je vodeni stub jedak zbiru vrednosti dubine povlačenja pumpe i visine na koju bi trebalo da pumpa dopremi vodu.

Ostale karakteristike pumpe za vodu

Pored kapaciteta i pritiska pumpe za vodu, postoji još detalja o kojima bi trebalo voditi računa. Važno je proceniti kakavog je kvaliteta sam vodovod (materijal; prečnik; filteri, ventili, okretni signali,…). Zatim, bitan je i kontroler idlera koji zaustavlja rad pumpe u slučaju nestanka vode i tako doprinosi očuvanju celog sistema. Važni su i dodatni elementi: prekidač pritiska, akumulator, visokokvalitetna električna izolacija, sistem za hlađenje motora, izvor napajanja, telo pumpe, broj faza na mreži. Sve ove komponente unapređuju rad pumpe, iako se neke u startu smatraju potrošnim materijalom (filteri, ventili, akumulator, creva, prekidači). Sve ima svoj vek trajanja, ali je i lako promenljivo.

Od samih instalacija i namene, u principu, najviše zavisi koliko dugo će pumpa za vodu raditi svojim punim kapacitetom. Svakako, pri nabavci pumpe za vodu, obratite pažnju na način servisiranja i garanciju, jer te pogodnosti od jednog do drugog proizvođača mogu da variraju drastično.