UVODITE INTERNET U SVOJ DOM, ALI NE ZNATE KOJI? Evo kako da izaberete – ADSL ili optički

Internet je većini ljudi na planeti danas, nasušna potreba. Po poslednjim statistikama oko 4.5 milijardi ljudi na svetu danas koriste internet svakodnevno. Pojavom različitih načina pristupa internet mreži, broj korisnika se poslednjih decenija udvostručio.

Wifi u stanu
Dnevno.rs/Kolaž

Zastareli oblici konekcije na internet mrežu danas se gotovo više ne koriste ili vrlo retko tamo gde drugačijih uslova za pristup internetu nema. Tako da je način poznat pod nazivom DIAL-UP postao istorija,  dok se tehničko-tehnološkim progresom drugi vidovi pristupa internetu poput satelitskog ili optičkog već uveliko koriste u savremenim društvima.

Ako pogledamo podatke vezane za našu zemlju, još uvek je najkorišćeniji oblik pristupa internet mreži ADSL priključak preko telefonskog kabla. Postoji više razloga za to. Jedan od najčešćih razloga je dostupnost. ADSL internet je dostupan najvećem broju ljudi jer kablovi koji su postavljani radi telefonskih instalacija koriste se i kada je ADSL internet u pitanju.

Bakarni kablovi postavljeni su gotovo po celoj zemlji kako kod nas tako i u drugim državama pa je ovo jedan od najčešće korišćenih oblika prenosa internet signala. Brzina protoka informacija je prilično zadovoljavajuća a kvalitet slike, zvuka i drugih multimedijalnih sadržaja je takođe visok.

Kada se odlučujete koju vrstu internet priključka da uzmete, uvek se vodite kvalitetom koji dobijate, ličnim potrebama i naravno cenovnim rangom. Zašto je bitno?

Ukoliko vam je internet priključak potreban za svakodnevno korišćenje u kućnim uslovima i još pored vas isti internet planiraju da koriste i drugi članovi porodice, najpre deca, neracionalno je da plaćate preterano skupe mesečne pretplate koje će vam obezbediti određeni kvalitet svakako ali vi u principu nećete iskoristiti ni četvrtinu raspoloživih kapaciteta.

Dakle, pri izboru internet paketa svakako treba razmisljati o svim faktorima. Zbog čega nam treba internet? U koje svrhe najčešće koristimo internet? Da li možemo dobiti kvalitetan internet za racionalnu cenu? Da li možemo obezbediti provajdera koji će nam pružiti sigurno snabdevanje internet signalom bez prekida? Da li imamo tehničkih mogućnosti za željeni internet priključak? Da li možemo pretplatu da ukalkulišemo u mesečni budžet? Sve su ovo pitanja koja nam se nameću pri izboru interneta. Obično su različiti paketi u ponudi za kućni internet i za biznis korisnike. Šta imamo na raspolaganju? Koje vrste internet priključka postoje i za koji se odlučiti?

Vrste internet priključka i kako odabrati

Kao što smo rekli postoje oblici pristupa internetu koji su do današnjeg dana prevaziđeni pa se nećemo preterano baviti njima jer se u praksi gotovo više i ne koriste. Primer za takav internet je DIAL-UP konekcija koju je Engleska 2013. godine u potpunosti ukinula. Na raspolaganju su nam savremeni načini protoka informacija i potrebno je samo napraviti adekvatan izbor na osnovu naših potreba i preferencija. Neki od savremenih načina prijema internet signala su:

  • ADSL priključak (Asimetrična Digitalna Pretplatnička Linija),
  • Kablovski internet,
  • Bežični internet (High Speed Wireless Internet),
  • Optički internet,
  • Satelitski internet.

U našoj zemlji najviše se koristi ADSL oblik prenosa internet podataka, zatim kablovski internet koji mnogi distributeri televizijskog signala nude kao opciju uz isti paket pa nam se iz tih razloga često učini kao najoptimalniji izbor. Satelitski internet koristi se obično u krajevima gde ne postoje uslovi za drugi vid prenosa internet signala pa je potrebno instalirati satelitski predajnik (tanjir) kako bi mogli da hvatamo signal. Ovakav vid interneta najčešći je u planinskim i ruralnim krajevima gde ne postoje opcije za ADSL ili pak gde nisu prošli kablovi koji bi mogli da se koriste za prijem signala optičkog interneta.

Odaberite internet kakav će naviše odgovarati vašim potrebama i koji će biti najekonomičniji kada su mesečni troškovi vašeg domaćinstva u pitanju. Ono što bismo vam mi preporučili to je svakako ADSL priključak kada su u pitanju privatni korisnici. Na ovaj način dobićete sve uslove stabilnog kvalitetnog prijema slike i zvuka, dovoljnu brzinu, stabilan signal i adekvatnu cenu.

A kada su u pitanju biznis korisnici i pravna lica (kompanije) preporučujemo vam optički internet, ukoliko postoje tehnički uslovi za njega. Optičkim internetom dobićete brzinu prenosa podataka, sigurnost od presretanja informacija, stalnu dostupnost, kvalitet i povoljnu cenu.

Ukratko ćemo vam objasniti šta možete da očekujete od ADSL priključka a šta od optičkog interneta…

ADSL internet – kako funkcioniše?

ADSL je jedan od najdostupnijih oblika internet prenosa podataka a kod nas svakako i najzastupljeniji. Razlog tome je što je gotovo svako naselje u zemlji isprepletano telefonskim kablovima. ADSL internet se koristi preko istih telefonskih bakarnih provodnika i za njega je od tehničkih uslova potreban telefonski priključak i digitalna telefonska centrala. U većini naselja analogne telefonske centrale su zamenjene digitalnim tako da su uslovi za ADSL priključak postojeći.  Potrebno je za svaki slučaj da se raspitate kod izabranog operatera kako bi se proverili tehnički uslovi.

Ukoliko se odlučite za ADSL priključak dobićete na raspolaganju različite cene i različite brzine protoka informacija. Na vama je samo da se posavetujete sa distributerom kako biste izabrali ono šta vam najviše odgovara.

ADSL je asimetrična digitalna internet linija. Zašto asimetrična? Ovo često zna da buni one koji se prvi put odlučuju za ADSL. Asimetrična znači da je prenos podataka u jednom pravcu nešto sporiji od prenosa podataka u drugom pravcu. Preciznije, prenos podataka je nešto brži u smeru linija – pretplatnik u odnosu na prenos podataka od pretplatnika ka internet mreži. Download je nešto brži od Upload-a. Međutim, treba da znate da su brzine protoka informacija veoma velike kada su mogućnosti ADSL-a u pitanju i da vi praktično te razlike nećete ni osetiti.

Bakarni provodnici koji se koriste za telefoniranje imaju izuzetan kapacitet prenosa podataka. Telefonski signal i internet signal koji protiču kroz kablove međusobno ne ugrožavaju jedan drugog a vi ćete prilikom instaliranja opreme dobiti mali uređaj koji vrši razdvajanje ova dva signala. Uz pomenutu spravu za razdvajanje signala od operetara ćete dobiti ruter i tehničko uputstvo na koji način da izvršite povezivanje računara sa ruterom i internetom. Ovo su vrlo jednostavni koraci i povezivanje traje svega nekoliko minuta.

Prednosti ADSL interneta su brojne. Oni koji internet koriste za rekreaciju i zabavu, gledanje filmova, slušanje muzike, za društvene mreže i igranje igrica, velike razlike izmedju ADSL i neke druge drastično skuplje opcije neće ni primetiti. ADSL nam pruža sve što nam je potrebno, internet signal  bez prekida, što je možda i najvažnije da kad god sednemo za računar ili se ulogujemo preko telefona imamo na raspolaganju neograničen pristup internetu.

Važno je napomenuti da se povremeni i kratki prekidi signala dešavaju, a razlozi su najčešće tehnički problemi koji se javljaju u centrali. Brzina protoka signala ponekad može da odstupa od dogovorene, a to zavisi od udaljenosti kablova i digitalne centrale. Ovi problemi se rešavaju brzo, u pitanju su bukvalno minuti.

ADSL ima brz prenos signala. Ove brzine su više nego dovoljne za najveći broj korisnika i kreću se u opsegu od 56 kilobita u sekundi do 128 kilobita u sekundi. Cena ADSL interneta je izuzetno povoljna u odnosu na druge vrste internet priključka. Obzirom na konkurenciju i na različite akcijske ponude sa kojima se susrećemo svakodnevno, cena ove usluge i dalje pada što je bitna stavka kada je kućni budžet u pitanju.

Iako se ADSL internet signal distribuira preko telefonskog priključka, ne postoje dodatni troškovi vezani za telefonski račun. Takođe, ADSL ne zauzima telefonsku liniju tako da je telefonski i internet saobraćaj zaseban i uvek dostupan.

Kada je u pitanju uvođenje ADSL interneta, potrebno je da imate telefonski priključak, ruter koji dobijate besplatno od distributera, par kablova i spravica za razdvajanje internet signala od telefonskog. Kompletnu opremu obezbeđuje provajder. Povezivanje traje par minuta i uživanje može da počne. Dakle, brzo, lako, jednostavno, kvalitetno i povoljno. ADSL zadovoljava sve potrebe prosečne porodice.

Nešto bolja alternativa ADSL-u je VDSL priključak, u prevodu Very high bit-rate digital subscriber line. U pitanju je nešto brža i stabilnija konekcija. Ovakav vid interneta omogućava simetričnu razmenu podataka u oba pravca dakle i u downloadu i uploadu su iste brzine. Montira se na sličan način kao i ADSL brzo i jednostavno.

Optički internet – najbolja opcija za biznis korisnike

Zašto je optički internet najbolja opcija za biznis korisnike?

Optički internet ima veliki broj prednosti u odnosu na druge vidove internet priključka. Optički interent se prenosi optičkim kablom. Ovo je svakako poslednja reč tehnologije kada je prenos internet signala u pitanju. Optički kabel sačinjen je od više optičkih vlakana koje su upletene u snopove. Prenos signala na ovaj način vrši se putem svetlosti. Signal pre nego što uđe u optički kabal ima oblik električnog signala, u kablu se pretvara – konvertuje u svetlosni oblik koji ogromnom brzinom putuje a na samom izlazu signal ponovo dobija električni oblik. Ovako funkcioniše prenos internet podataka optičkim vlaknima odnosno kablovima.

Brzine kojima se signal doprema su ogromne, kvalitet signala izuzetan a sigurnost poslatih podataka na najvišem mogućem nivou. Brzina prenosa podataka optičkom internet mrežom meri se u milisekundama i kada su najveće geografske lokacije u pitanju dakle, kada je  međukontinentalna komunikacija u pitanju. Optički internet odlikuje veliki nivo sigurnosti prenosa sadržaja, jer ga je do sada bilo nemoguće prisluškivati i presretati.

Iz tih razloga ovakav vid interneta najčeše koriste ozbiljne kompanije, finansijske institucije, vojska, rokovodstvo država itd. Zato se i preporučuje kompanijama da ukoliko imaju mogućnost izaberu upravo ovu opciju. Da biste mogli da se priključite na optički internet potrebno je da ispunjavate tehničke uslove. Odnosno neophodno je da mesto u kojem se nalazite pokriva optička infrastruktura. Optički kablovi zauzimaju mnogo manje mesta od običnih telefonskih i lakše ih je postaviti.

Mogu da idu kroz zemlju ali se mogu postaviti i vazdušnim putem tamo gde je to potrebno. Otporni su na visoke i niske temperature i na atmosferske uticaje. Kvalitet signala u toku protoka gotovo da ne slabi pa spada u brz, bezbedan i najkvalitetniji način konekcije na internet mrežu.

Ovo su sve razlozi zbog kojeg vam optički internet preporučujemo. Ukoliko imate firmu ili radite preko interneta za poslodavce koji su miljama udaljeni od vas a želite da imate brzu pouzdanu i bezbednu mrežu, optički internet ispunice sva vaša očekivanja. Ono što možemo istaći kao najvažnije kada je optički internet u pitanju su svakako:

  • Korišćenje najsavremenije tehnologije i servisa
  • Brzina protoka signala
  • Sigurnost, kvalitet i pouzdanost

Optički internet u Srbiji je moguće imati. Svi veći gradovi pokriveni su mrežom optičkog interneta i ona se svakodnevno širi, tako da vremenom sve više naseljenih mesta dobija ovu mogućnost. Raspitajte se kod željenog operetara ukoliko vas ovakav vid interneta zanima i nećete pogrešiti.